X Jubileuszowy KONGRES BROKERÓW został w tym roku połączony z jubileuszem 15-lecia działalności Stowarzyszenia Brokerów. Całość znalazła się pod patronatem Rzecznika Ubezpieczonych dra Stanisława Rogowskiego. Start w czwartek 24 maja 2007 roku w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Finał jak zwykle w niedzielę 27 maja. „Gazeta Ubezpieczeniowa” po raz dziewiąty uczestniczy w tym największym polskim spotkaniu brokerów s z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Główną merytoryczną imprezą podczas kongresu podczas pierwszego dnia będzie konferencja naukowa pt. „Aktywizacja sprzedaży ubezpieczeń na rynku polskim”. Program przewiduje, że o godz. 9.30 nastąpi uroczyste otwarcie Kongresu, a dokona go prezes Stowarzyszenia Brokerów Jacek Kliszcz.

Następnie zaplanowano wystąpienie Rzecznika Ubezpieczonych – dra Stanisława Rogowskiego, później wystąpienia przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Izby Ubezpieczeń, oraz prezesów HDI i HESTII. jak również przedstawiciela BIPAR.

O godz. 10.30 nastąpi otwarcie konferencji z moderatorem prof. zw. dr hab. Jerzym Łańcuckim. Programowy wykład wygłosi prof. zw. dr hab. Henryk Mruk: a jego tytuł brzmi: „Współpraca brokerów i ubezpieczycieli. Partnerstwo w interesie klienta”. O godz. 11.15 rozpoczną się dyskusje panelowe z udziałem Rzecznika Ubezpieczonych, prezesa PIU, przedstawicieli HDI i HESTII, przedstawicieli nauki, klientów oraz reprezentacji Stowarzyszenia Brokerów.
Podsumowania dokona prof. Jerzy Łańcucki. Około godz. 14.00 nastąpi zamknięcie Konferencji.

Po obiedzie w godz. 16.00 – 17.00 odbędą się spotkania HESTII z brokerami. Ubezpieczyciel przewidział własny program, a o godz. 17.00 do 18.00 – spotkanie HDI z brokerami. O godz. 18.30 rozpocznie się uroczystość jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia i X kongresu. W jej trakcie nastąpi wręczenie nagród fair play 2007, pamiątkowych medali dla osób zasłużonych dla środowiska, medali dla członków zarządów towarzystw, które otrzymywały nagrody fair play. Przewidziano także poczęstunek jubileuszowym tortem. O godzinie dziewiątej wieczorem zacznie się impreza integracyjna w dyskotece.
Grać będzie zespół Riverboat Ramblers.***

26 maja – sobota – FORUM 6.00 – 17.00 RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO

O godz. 9.00 nastąpi uroczyste otwarcie sali wystawowej z udziałem zarządów stowarzyszenia i izby brokerów. Stoiska informacyjne będą działały przez cały dzień. Spotkania zainteresowanych firm z brokerami będą miały miejsce w wydzielonych salach konferencyjnych. O godz. 12.00 rozpocznie się panel brokerski, z udziałem prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego pt.: „Aktualne problemy prawne polskiego rynku ubezpieczeniowego”. Po obiedzie o godz. 16.00 będzie miał z kolei miejsce panel brokerski z udziałem dr Małgorzaty Serwach „pt. „Triggery szkodowe”.

O godz. 17.00 przewidziano otwarte posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Brokerów. W programie dyskusja nad projektem zmian Statutu. O godz. 19.00 nastąpi zamknięcie X Kongresu. O godz. 20.00 rozpocznie się kolacja a następnie program integracyjny w dyskotece.***

„Gazeta Ubezpieczeniowa” będzie obecna na kongresie. Na bieżąco będziemy relacjonować jego obrady i fotografować, aby obrady X jubileuszowego kongresu brokerów na dobre zapisały się w naszej pamięci.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *