Grupa ds. przeglądu prawa ubezpieczeń gospodarczych przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego rozpoczęła prace nad stworzeniem przepisów prawnych regulujących działalność kancelarii odszkodowawczych. W pracach grupy uczestniczy aktywnie Polska Izba Ubezpieczeń.

PIU jest bardzo zadowolone z faktu, że w ramach Grupy, rozpoczęto dyskusję na temat uregulowania działalności tzw. kancelarii odszkodowawczych.

PIU od dawna stoi na stanowisku, że choć sama działalność kancelarii mieści się w granicach prawa, musi zostać prawnie uregulowana, przede wszystkim w trosce o osoby poszkodowane w wypadkach.

Niemal wszyscy uczestnicy spotkania (Ministerstwo Finansów, UFG, PIU, Rzecznik Ubezpieczonych), a także przedstawiciele kancelarii, zgodzili się, że działalność kancelarii musi zostać uregulowana. Ważne jest także, by taka regulacja dokonana została na gruncie przepisów dotyczących rynku ubezpieczeniowego.

Głównym zagadnieniem, nad jakim pracować będzie w tej chwili PIU, to sposób uregulowania działalności kancelarii. Możliwości jest kilka, jak choćby ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym, natomiast jest stanowczo za wcześnie na jakiekolwiek daleko idące deklaracje. Podczas spotkania zastanawiano się nad wprowadzeniem w Polsce trzeciego rodzaju pośrednictwa – poza agentami i brokerami.

Regulację taką trzeba przeprowadzić w taki sposób, by każdy uczestnik rynku – przede wszystkim klient – na tym skorzystał.

W ciągu kilku najbliższych dni zwołane zostanie posiedzenie Grupy Roboczej ds. pośrednictwa ubezpieczeniowego PIU, która rozpocznie prace nad tym zagadnieniem.

Źródło: PIU

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *