Kancelarie odszkodowawcze, czyli podmioty, które reprezentują poszkodowanych m.in. przed zakładami ubezpieczeniowymi, to stosunkowo nowa branża w Polsce. Natomiast w USA i krajach Europy Zachodniej, które mają bardziej rozwinięty rynek ubezpieczeń, takie firmy działają już od dawna. Przeważnie uzyskują dla swoich klientów kilkakrotnie większe odszkodowania niż gdyby to oni sami występowali do zakładu ubezpieczeń.

Rocznie w Polsce dochodzi do ok. 50 tys. wypadków drogowych. Finansowe konsekwencje stłuczek pokrywają zakłady ubezpieczeń, ponieważ każdy posiadacz samochodu ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za spowodowane szkody. Skutki wypadków drogowych są najbardziej dotkliwe wtedy, gdy dotyczą zdrowia i życia. Statystyki są zatrważające: tylko w ubiegłym roku w wypadkach zginęło ponad 5,5 tys. osób (wzrost w stosunku do roku 2006 o 6,1 proc.), a obrażeń ciała doznało ponad 63,2 tys. osób (wzrost o 6,9 proc.).

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy poszkodowany może zgłaszać swoje roszczenia bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń sprawcy, a ten powinien w ciągu 30 dni od tego zgłoszenia wypłacić mu należne odszkodowanie. W założeniach ustawowych każdy poszkodowany w wypadku powinien szybko i bez angażowania sądów otrzymać zadośćuczynienie i środki na leczenie. Samodzielne egzekwowanie prawa, zwłaszcza od dużych firm ubezpieczeniowych, dysponujących potężnym zapleczem finansowym i kadrowym, jest jednak bardzo trudne.

Poszkodowani mogą sami dochodzić odszkodowań i zaoszczędzić prowizje, które płacą pośrednikom, ale zaoszczędzą w ten sposób tylko wtedy, gdy spełnione zostaną łącznie trzy warunki. Po pierwsze, muszą zgłosić swoje roszczenie do ubezpieczyciela. Po drugie, ubezpieczyciel musi uznać jego zasadność co do istoty. Po trzecie, samodzielne dochodzenie roszczeń będzie opłacalne, jeżeli uzyskana w ten sposób kwota nie będzie niższa niż odszkodowanie wywalczone przez pośrednika, pomniejszone o jego prowizję. Fachowe pełnomocnictwo powinno przynosić poszkodowanemu wymierne korzyści we wszystkich tych aspektach.

Znaczna część poszkodowanych nie ma świadomości, że należy się im finansowa rekompensata za skutki wypadku. Spośród tych, którzy o tym wiedzą, tylko ułamek zdaje sobie sprawę, jak szeroki jest zakres należnych świadczeń, choćby w zakresie refundacji kosztów leczenia, rehabilitacji, przejazdów na zabiegi, opieki, czy zwrotu utraconych zarobków.

– Według naszych statystyk, spośród 20 tys. naszych klientów aż ponad 7,2 tys. osób (poszkodowanych co najmniej rok przed zawarciem z nami umowy) nie wiedziało, że przysługuje im odszkodowanie lub prawo do odwołania od niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela. Znacznie więcej osób nie uzyskałoby odszkodowania, gdyby nie kontakt z naszą firmą – podkreśla Dariusz Czyż, prezes Votum Centrum Odszkodowań S.A.

Rolą fachowego pełnomocnika jest ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność cywilną oraz zgromadzenie dokumentacji pozwalającej na oszacowanie wszelkich roszczeń. W tym celu, dysponując stosownymi pełnomocnictwami i oświadczeniem o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej, powinien on wystąpić o urzędowe potwierdzenie zdarzenia drogowego i całej dokumentacji medycznej, opisującej leczenie powypadkowe. Daje to możliwość trafnego określenia roszczeń i skierowania ich do właściwego ubezpieczyciela. Właściwe w tym zakresie prowadzenie sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika odszkodowawczego jest korzystne dla ubezpieczyciela – wyręcza go w gromadzeniu dowodów. Rzetelna firma na wstępnym etapie sprawy w znacznej części spraw powinna przygotować ją w takim stopniu, aby umożliwić ubezpieczycielowi szybkie zorganizowanie komisji i zamknięcie postępowania. Ze względu na stopień skomplikowania spraw nie zawsze jest to w pełni możliwe, ale brak czynności w tym kierunku powinien wzbudzać wątpliwości klientów co do trafności ich wyboru.

Po określeniu i zgłoszeniu roszczeń pełnomocnik powinien zapewniać wyegzekwowanie odszkodowania w możliwie najszybszym terminie. Rolą pełnomocnika jest zapobieganie bezpodstawnym odmowom wypłaty odszkodowań, czy stosowaniu niezgodnych z prawem potrąceń. Realizacja tych zadań na właściwym poziomie wymaga posiadania wykwalifikowanej kadry dysponującej wiedzą prawniczą.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *