Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny poinformował o wysokości opłat za niespełnienie w 2010 r. obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowych: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników oraz ubezpieczeń budynków rolniczych. Wysokość opłaty obliczana jest przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Zgodnie z tabelą z dnia 4 stycznia 2010 r. 1 euro = 4,0924 zł.

W przypadku samochodów osobowych kara wynosi obecnie 500 euro czyli 2.050 zł. Dla posiadaczy aut ciężarowych odpowiednio 800 zł i 3.270 zł.

Pozostałe pojazdy: 100 i 410 zł.

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, przewidziana jest opłata w wysokości 30 euro (120 zł) a dla ubezpieczeń budynków od ognia i innych zdarzeń losowych – 100 euro, czyli 410 zł.

źródło:UFG

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *