Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustaw o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Prawie ubezpieczeniowym oraz Prawie drogowym. Zmiany przewidują m.in. zlikwidowanie podwójnego ubezpieczenia OC, zwiększenie kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC czy szybszą wypłatę należności.

Towarzystwa będą zobowiązane przesyłać swoim klientom, najpóźniej 14 dni przed końcem obowiązywania umowy, propozycję ubezpieczenia na kolejny okres, a także wysokość składki, jaka miałaby obowiązywać.

Umowa obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych, w przypadku sprzedaży samochodu, nie będzie automatycznie przedłużana.

Ubezpieczyciele, przy wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia droga pocztową, za datę wypowiedzenia będą musieli uznawać tę, która widnieje na stemplu pocztowym.

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia będzie liczony za każdy dzień, a nie jak dotychczas – za miesiąc.

Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia właścicieli pojazdów mechanicznych będą zależały od minimalnego wynagrodzenia. Tak więc, za brak polisy właściciel samochodu osobowego zapłaci równowartość dwukrotności płacy minimalnej, na samochód ciężarowy i autobus – trzykrotność, na pozostałe pojazdy – jedną trzecią minimalnego wynagrodzenia.

Źródło: Bankier.pl, wyborcza.pl, ubezpieczenie.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *