Każda działalność gospodarcza może pociągać za sobą negatywne skutki ekonomiczne, tak w samym majątku firmy, jak w mieniu otaczającym, czy wreszcie u osób trzecich, które poprzez działanie, czy zaniechanie firmy, mogą być dotknięte różnego rodzaju zdarzeniami, powodującymi konieczność pokrycia strat.rnA zatem rozpoczynając działalność gospodarczą, praktycznie każda firma powinna się ubezpieczyć.rnZakres ubezpieczenia (a może bardziej ryzyk, którym podlega i od skutków których powinna się ubezpieczyć), uzależniony jest od kilku czynników, tj.:

– jakiego rodzaju działalność prowadzi firma,rn- jakie zagrożenia występują w jej działalności,

– od jakich zdarzeń chce się chronić,rn- i wreszcie, jakim środkami finansowymi dysponuje, aby zawrzeć ubezpieczenie.

Bez względu jednak na rodzaj prowadzonej działalności, zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), wydaje się być niezbędne i to nawet wtedy, gdy nie jest to wymóg prawny. Takim wymogiem obwarowane są działania osób i firm w niektórych dziedzinach działalności gospodarczej, takich jak np. działalność brokerów i multiagentów ubezpieczeniowych, radców prawnych, doradców podatkowych, itp.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że jak powiedzieliśmy, każda działalność może pociągać za sobą negatywne skutki, w tym także dla osób trzecich, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, wydaje się potrzebne, a nawet niezbędne.

Prowadząc działalność gospodarczą, firma najczęściej dysponuje budynkami, lokalami, środkami transportu, parkiem maszynowym, współpracuje z dostawcami, odbiorcami. To są właśnie te obszary, które powinny być w pierwszym rzędzie chronione ubezpieczeniem.

Najczęściej oferowanym przez towarzystwa ubezpieczeniowe zakresem ochrony, są ubezpieczenia w zakresie tzw. FLEXA, czyli obejmującym: ogień, uderzenie piorunu, eksplozję, upadek latającego środka transportu lub jego części. rnRzeczywiście ten podstawy zakres ubezpieczenia, w wielu przypadkach wydaje się być wystarczający. Są jednak firmy, dla których jest to zbyt wąski zakres ochrony. Często zdarza się, bowiem, że po zdarzeniu szkodowym firma, mimo otrzymanego odszkodowania (a szczególnie firma mała), nie jest w stanie ponownie rozpocząć działalności, czy powrócić na rynek. I tu należy pomyśleć o innym produkcie ubezpieczeniowym, a mianowicie o ubezpieczeniu od utraty zysku firmy (inaczej – ubezpieczenie od przerw w działalności) wywołanego takimi zdarzeniami, jak: pożar, zalanie, czy eksplozja.

Z kolei firma zajmująca się specyficznymi usługami, np. transportowymi, winna, oprócz ubezpieczenia środków transportu, pomyśleć także o ubezpieczeniu przewożonych ładunków, odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, czy spedytora.rnrnBiorąc, zatem, powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że bez względu na wielkość firmy, rodzaj jej działalności, czy jej specyfikę, ochrona własnego majątku i interesu ekonomicznego, poprzez zawarcie odpowiednich umów ubezpieczeń, jest po prostu niezbędna.

Bogdan Dąbrowski

Autor jest Doradcą Zarządu w multiagencji ubezpieczeniowej INTER-TUR Sp. z o.o.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *