Generalnie, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK z 2003 r., posiadacz pojazdu mechanicznego musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia go do ruchu. Jednak, w określonych przypadkach, obowiązek ubezpieczenia powstaje też:
• przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu (pojazdy samobieżne oraz historyczne),
• w dniu nabycia pojazdu, jeśli pojazd nie miał ubezpieczenia,
• przed przekroczeniem granicy RP (ubezpieczenia graniczne),
• w dniu ustania odpowiedzialności dotychczasowego zakładu ubezpieczeń (brak automatycznego wznowienia starej umowy)
• w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy (wypowiedzenie dotychczasowej umowy, zbycie lub przejście posiadania)

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *