Posiadacz pojazdu musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia go do ruchu. W określonych przypadkach obowiązek ubezpieczenia powstaje też:
– przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu (pojazdy samobieżne oraz historyczne);
– w dniu nabycia pojazdu, jeśli pojazd nie miał ubezpieczenia,
– przed przekroczeniem granicy RP (ubezpieczenie graniczne),
– w dniu ustania odpowiedzialności dotychczasowego zakładu ubezpieczeń (brak automatycznego wznowienia starej umowy ubezpieczenia),
– w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *