16 listopada 2009 r. odbyło się dziewięćdziesiąte pierwsze posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Jeden z punktów obrad dotyczył zagadnienia związanego z rynkiem ubezpieczeń.

KNF jednogłośnie zdecydowała o ukaraniu Link4 karą pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie czterech odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego (naruszenie art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

www.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *