W dniu 10 marca 2010 r. odbyło się 98. Posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. W trakcie obrad KNF podjęła decyzję o ukaraniu 6 towarzystw za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego OC (naruszenie art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych):

Komisja ukarała odpowiednio:

1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń– kara pieniężna w wysokości 10 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie pięciu odszkodowań.

2. HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń – kara pieniężna w wysokości 20 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie dziewiętnastu odszkodowań.

3. MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń – kara pieniężna w wysokości 10 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie trzech odszkodowań.

4. PZU SA – kara pieniężna w wysokości 10 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie pięciu odszkodowań.

5. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia – kara pieniężna w wysokości 10 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie siedmiu odszkodowań.

6. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska – kara pieniężna w wysokości 10 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie dwóch odszkodowań.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *