28 sierpnia podczas 162. posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ukaraniu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń i Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń.

Na pierwszą z firm KNF nałożyła karę pieniężną w wysokości 25 tys. zł. Ubezpieczyciel został ukarany za:

• niewypłacenie w ustawowym terminie dziewiętnastu odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

• niewywiązanie się w trzech przypadkach w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

Nadzór podkreślił, że naruszenie tego rodzaju zostało stwierdzone w działalności PTU po raz trzeci.

Z kolei na lidera polskiego segmentu direct Komisja nałożyła na karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Link4 zostało ukarane za niewypłacenie w ustawowym terminie jedenastu odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *