Na dzień 7 czerwca 2010 r. klienci zakładów ubezpieczeń zgłosili 116 812 szkody, powstałe wskutek wystąpienia powodzi. – wynika z szacunkowych danych zgromadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wartość zobowiązań z tytułu zawartych umów ubezpieczyciele obliczają obecnie na 460,7 mln zł. Jak na razie łączna kwota wypłaconych odszkodowań brutto (bez udziału reasekuracji) wynosi 20,3 mln zł.

Wartość zawiązanych przez zakłady ubezpieczeń rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (bez udziału reasekuracji) w związku ze zgłoszonymi już szkodami wynosi aktualnie 440,4 mln zł. Nadzór oszacował średnią wartość szkody brutto (bez udziału reasekuracji) na 3,94 tys. zł, zaś średnią wartość szkody na udziale własnym (po uwzględnieniu reasekuracji) na 2,43 tys. zł.

Szczegółowe informacje o ilości szkód powodziowych zgłaszanych do poszczególnych zakładów ubezpieczeń są na bieżąco publikowane na stronach internetowych „Gazety Ubezpieczeniowej”.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *