W dniu 13 września 2007 roku odbyło się posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podczas którego jedną ze spraw rozpatrywanych przez Komisję była sytuacja w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń. KNF zdecydowała się na interwencję.

KNF jednogłośnie podjęła uchwałę o wezwaniu zarządu Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA (PTU), w trybie art. 211 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, do zwołania na dzień 24 września 2007 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy (NWZA) z porządkiem obrad zgodnym z wnioskiem Techwell sp. z o.o. złożonym do sądu rejestrowego w dniu 11 września 2007 r. Jednocześnie Komisja podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na członków zarządu PTU.

Walkę o PTU prowadzi giełdowy Ciech. Zarząd kojarzony jest z mniejszościowymi udziałowcami, którzy uzyskali kontrolę nad spółką za czasów rządów SLD.

Łukasz Dajnowicz z KNF mówi, że Komisja podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania administracyjnego o nałożenie kary pieniężnej na zarząd PTU.

Waldemar Grzegorczyk, rzecznik Ciech, firmy, która za pośrednictwem dwóch spółek zależnych ma 44,5 proc. mówi, że taki porządek obrad spełnia oczekiwania inwestora, który nie ma jednak proporcjonalnych do udziałów wpływów w radzie nadzorczej. Jeden z członków rady delegowanych przez Ciech, Ireneusz Sitarski, nie stosuje się do wskazówek udziałowca. Argumentuje, że jest niezależny. W ten sposób Ciech miał wpływ na dwóch zamiast trzech członków rady. Spółka odwołała ich jednak, licząc na interwencję nadzoru. Zgodnie ze statutem rada ma liczyć siedmiu-dziewięciu członków, a obecnie jest ich sześciu. Ciech chce wyboru nowej rady nadzorczej, żeby uzyskać siłę głosów proporcjonalnych do udziałów. Potrzebuje tego, żeby dobrze sprzedać posiadane w PTU udziały. To ostatnia na rynku duża spółka, która może być celem przejęcia. Po I półroczu 2007 r. zebrała 206 mln zł składki. Dało jej to ósme miejsce w rankingu „Gazety Prawnej” wśród największych grup ubezpieczeniowych sprzedających polisy majątkowe.

( źródło: KNF, „Gazeta Prawna” )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *