Podczas odbywającego się w dniu 16 września osiemdziesiątego szóstego posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego nie zabrakło kwestii związanych z rynkiem ubezpieczeń.

Podczas obrad Komisja jednogłośnie zezwoliła na rozszerzenie rzeczowego zakresu działalności UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń o grupę 4 (ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych) i 13 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej nieujętej w grupach 10-12) działu II zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Ponadto KNF zapoznała się z informacją na temat regulacji wewnętrznych i polityki zakładów ubezpieczeń w zakresie podziału zysku finansowego w latach 2005 – 2008.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *