Komisja Nadzoru Finansowego wydała specjalny komunikat w związku z uchwałą Sądu Najwyższego w sprawie uwzględniania VAT w ustalanych metodą kosztorysową odszkodowaniach z obowiązkowego ubezpieczenia OC. Poniżej publikujemy pełną treść komunikatu. Komunikat KNF z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie uchwały Sądu Najwyższego dot. uwzględniania VAT w ustalanych metodą kosztorysową odszkodowaniach z obowiązkowego ubezpieczenia OC

W dniu 17 maja 2007 r Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (sygn. III CZP 150/ 06), w której stwierdził:

„Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu ustalone według cen części zamiennych i usług obejmuje kwotę podatku od towarów i usług VAT w zakresie w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego”.

Tym samym stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie nieuwzględniania wartości podatku VAT w odszkodowaniach z OC ustalanych metodą kosztorysową zyskało autorytatywne potwierdzenie.

KNF od początku swojego istnienia kwestionowała tę praktykę jako naruszającą przepisy prawa i interes uprawnionych z umowy ubezpieczenia. Stanowisko to zostało potwierdzone w uchwale KNF z dnia 26 kwietnia 2007.

Mimo jednoznacznego stanowiska Komisji, znanego zarówno poszczególnym zakładom ubezpieczeń, jak i PIU, tylko jeden zakład ubezpieczeń – Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych SA – zmienił stosowaną praktykę. Wobec pozostałych zakładów zostały już lub w najbliższym czasie zostaną zastosowane środki nadzorcze nakazujące dostosowanie działalności do stanu zgodnego z przepisami prawa. KNF oczekuje, że w świetle jednoznacznego stanowiska SN zalecenia zostaną wykonane bez konieczności podejmowania wobec poszczególnych zakładów dodatkowych środków egzekucyjnych.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *