Kodeks Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych został formalnie przyjęty przez cały rynek ubezpieczeniowy. Żaden z członków PIU nie zgłosił zastrzeżeń co do treści porozumienia. Termin składania zastrzeżeń minął 8 lipca.

Zakłady ubezpieczeń są podmiotami, którym klienci powierzają ochronę najcenniejszych dóbr. Dlatego też w ocenie całego środowiska ubezpieczeniowego firmy powinny stale potwierdzać zaufanie, jakim zostały obdarzone. W opinii zakładów ubezpieczeń, stosowanie przyjętych Zasad pozwoli na wzmacnianie w oczach klienta obrazu ubezpieczyciela jako rzetelnej i godnej zaufania firmy. Pełna treść kodeksu dostępna jest na stronie internetowej PIU.

Wraz z opracowaniem Kodeksu, powołano także Radę Dobrych Praktyk. Pracami Rady zgodził się pokierować Piotr Maria Śliwicki, Prezes Zarządu Grupy Ergo Hestia. Wiceprzewodniczącym został dr Wiesław Rozłucki, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, obecnie doradca Rothschild Polska. W skład Rady weszli ponadto: Paweł Dangel, Prezes Grupy Allianz Polska, Andrzej Gładysz z Grupy Aviva, Bogusław Skuza, Prezes Zarządu firmy Intrum Justitia oraz prof. Tadeusz Szumlicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Źródło: PIU

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *