We wtorek 10 lipca doszło do wydarzenia, które może spowodować prawdziwą rewolucję na europejskim rynku ubezpieczeniowym. Na forum publicznym został zaprezentowany projekt daleko idących zmian w przepisach regulujących unijny rynek ubezpieczeń autorstwa Komisji Europejskiej. Analitycy uważają, że nowa dyrektywa przyniesie falę fuzji instytucji ubezpieczeniowych.

Czternaście obecnie istniejących aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń zostanie zastąpionych jedną dyrektywą. W myśl nowych przepisów prawo unijne zostanie dostosowane do zmian na rynku, nadzór ubezpieczeniowy będzie zmodernizowany, zwiększy się ochrona konsumentów, a także poprawie ulegnie konkurencyjność europejskiego sektora ubezpieczeniowego. Według planów KE nowe regulacje wejdą w życie w 2012 roku. Ten okres to czas ubezpieczycieli na dostosowanie się do nowych przepisów.

Podczas konferencji prasowej komisarz ds. rynku wewnętrznego Charlie McCreevy zachwalał swój projekt, twierdząc, że jest to ambitna propozycja, która wyznacza nowe światowe standardy, ale jednocześnie umożliwi ubezpieczycielom dużo skuteczniejsze działanie. Zdaniem McCreevy’ego jest to dobra wiadomość dla konsumentów, branży i dla całej unijnej gospodarki.

Dyrektywa została powitana z zadowoleniem przez przedstawicieli zainteresowanej branży niemal jednogłośnie, co jest rzadkością w przypadku inicjatyw legislacyjnych Komisji Europejskiej. Radość ubezpieczycieli wzbudziły przede wszystkim przepisy lepiej dostosowujące stawiane przed nimi wymagania kapitałowe do rzeczywistego ponoszonego przez nich ryzyka. Zysk odniosą głównie potentaci oferujący całą gamę produktów ubezpieczeniowych, dzięki czemu mają możliwość zrekompensowania ryzyka ponoszonego w jednym segmencie ubezpieczeniami w innym.

Z kolei zdaniem analityków średnie przedsiębiorstwa czeka fala fuzji i przejęć, ponieważ więksi gracze dysponujący zróżnicowaną ofertą ubezpieczeń, łatwiej będą mogli odnaleźć się na rynku rządzonym nowymi przepisami. W przypadku małych, wyspecjalizowanych firm ich przetrwanie jest uzależnione od znalezienia odpowiedniej dla nich niszy rynkowej.

Według KE dyrektywa zapewni konsumentom nieco tańsze, a z pewnością bezpieczniejsze ubezpieczenia , gdyż ubezpieczyciele będą zobowiązani do długoterminowego zarządzania ryzykiem. W swoich biznesplanach będą musieli uwzględniać szereg nowych kryteriów (np. ryzyko operacyjne, kredytowe, rynkowe, możliwość wystąpienia katastrof, które mogą mieć znaczenie dla kondycji firmy).

( źródło: „Puls Biznesu” )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *