Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przygotowała wytyczne dotyczące sposobu rozpatrywania roszczeń w zakresie wynajęcia pojazdu zastępczego, zgłaszanych w szkodach likwidowanych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Współpraca obu instytucji zaowocowała wypracowaniem przez PIU wytycznych, zaaprobowanych przez UKNF. Powstał w ten sposób dokument wyznaczający standardy w zakresie rozpatrywania roszczeń o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, doprecyzowujący niektóre zasady zawarte w rekomendacji KNF skierowanej do zakładów ubezpieczeń, który zastąpi wydane w grudniu zalecenia nadzoru.

Wypracowany standard postępowania odnośnie pojazdów zastępczych sprawi, że proces rozpatrywania tego typu roszczeń będzie znacznie czytelniejszy i bardziej przyjazny dla klienta.

Przyjęcie przez zakłady ubezpieczeń opisanych zasad gwarantuje klientowi jednolity sposób podchodzenia do kwestii pojazdu zastępczego w każdym towarzystwie ubezpieczeń w Polsce.

Dokument ten wyjaśnia, jakie okoliczności ubezpieczyciel weźmie pod uwagę, oceniając roszczenie o pojazd zastępczy a także w jaki sposób wyznaczy długość okresu, za który pokryje koszty najmu pojazdu. Klient, który zapozna się z wytycznymi, będzie w stanie na bieżąco oceniać, w jakim zakresie może liczyć na zwrot poniesionych kosztów.

 

Ubezpieczenie na życie

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *