poniedziałek, 19 marzec 2007 r

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego razem z Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka kontynuując tematykę odbywanych od kilku lat konferencji naukowych pod tytułem „Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 2007”, organizują kolejną konferencję naukową w dniu 25 kwietnia 2007r. (środa) o godz. 10:00, w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, w Warszawie, ul. Jagiellońska 57/59.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele praktyki, organów administracji państwowej, organizacji uczestników rynku. Celem Konferencji jest skatalogowanie najważniejszych problemów wymagających rozstrzygnięcia, podjęcia inicjatyw wymagających zorganizowania działań zbiorowych oraz wymiana opinii i doświadczeń.rnrnKonferencja, po wprowadzeniu w problematykę przez gospodarzy i zaproszonych gości, obradować będzie w trzech równoległych grupach dyskusyjnych:

1.Europeizacja polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych,

2.Państwo a ubezpieczenia,

3.Nowe produkty i standardy na polskim rynku ubezpieczeniowym.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *