Link 4 wykonało postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie i zaprzestało prowadzenia kampanii reklamowej ze sformułowaniem „bez pośredników, bez prowizji”. Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych, która walczy o dobre imię agentów ubezpieczeniowych, jest zadowolona z tej decyzji. – To krok w dobrym kierunku – mówi prezes PIPUiF Adam Sankowski.

Proces, który toczy się przed warszawskim sądem ma charakter precedensowy. Po raz pierwszy grupa zawodowa zażądała wycofania reklamy, która (według Izby) godzi w jej dobre imię i może skłonić klientów do podjęcia niekorzystnych decyzji.

PIPUIF chce, by sąd zakazał Link4 rozpowszechniania reklam, które niekorzystnie i nieprawdziwie przedstawiają agentów ubezpieczeniowych, przez co zniechęcają do korzystania z ich usług. Izba twierdzi, że jest to typowa reklama negatywna, która ośmiesza grupę zawodową. Sąd Okręgowy w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2009 podjął decyzję o zakazie emisji wskazanych przez Izbę reklam. Prezes zarządu Link4 Adam Horosz w piśmie kierowanym do sądu oświadczył, że z dniem 15 kwietnia tego roku Link4 podjął wszelkie możliwe starania w celu wykonania nałożonego na spółkę przez sąd obowiązku usunięcia materiałów reklamowych, które zawierają sformułowanie „bez pośredników, bez prowizji”. Link4 usunęło filmy reklamowe z oficjalnego konta na YouTube.com, zaprzestało kampanii reklamowej w Google, usunęło filmy reklamowe z serwisu internetowego link4.pl.

Zdaniem ekspertów Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych sformułowanie „bez pośredników, bez prowizji” wprowadza klientów w błąd. W rzeczywistości agent ubezpieczeniowy otrzymuje wynagrodzenie od towarzystwa ubezpieczeniowego, a nie od klienta. Prowizja płacona agentowi przez firmę ubezpieczeniową nie ma wpływu na wysokość ubezpieczenia. rnrnJak wykazały badania odbioru powyższych reklam przez konsumentów przeprowadzone przez prof. dr hab. Andrzeja Falkowskiego z Katedry Psychologii Marketingu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie opisane wyżej reklamy mają silny wpływ negatywny na sposób postrzegania pośredników ubezpieczeniowych, tworząc i utrwalając ich negatywny wizerunek i podważając zaufanie niezbędne w wykonywanej przez nich działalności. Prof. Ewa Nowińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w dołączonej do pozwu ekspertyzie podkreśla, że działanie Link 4 jest celowe, umyślne a reklamę taką zdecydowanie uznać należy za sprzeczną z dobrymi obyczajami, uchybiającą godności człowieka i w najwyższym stopniu naganną. rnrnIzba prosi sąd o nakazanie pozwanej spółce Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zapłaty kwoty 1.000.000 (jednego miliona) złotych na rzecz Zamku Królewskiego w Warszawie – Pomnika Historii i Kultury Narodowej. PIPUiF dwukrotnie, bezskutecznie – 18 lipca i 29 lipca br. – występowała do Link 4 o zaprzestanie praktyki nieuczciwej konkurencji. Ponieważ koszt prowadzonej przez Link4 kampanii reklamowej można oszacować na nie mniej niż 10 milionów zł, PIPUiF uważa, że 1/10 tej kwoty jest adekwatną karą. Rozprawa w tej sprawie odbędzie się 17. czerwca 2009.rnrnPIPUiF domaga się również, by Link4 trzykrotnie opublikował w „Auto Świat”, „Newsweek Polska”, „Dzienniku”, „Gazecie Wyborczej”, „Wprost” i „Forum”, a także w I Programie Telewizji Polskiej oświadczenia wyrażające ubolewanie z powodu prowadzenia reklamy swych usług w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i mogący wprowadzić klientów w błąd oraz przeprosiny dla pośredników ubezpieczeniowych.

(AM, źródło: Profile Sp. z o.o.)

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *