W rozmowie z „Gazetą Prawną” Konrad Piech, radca prawny z CMS Cameron McKenna, stwierdza, że spodziewa się w tegorocznych sprawach o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej zasądzania odszkodowań bliższych poziomu 300 niż 50 tys. zł.

WrnrnPiech zastrzega jednak, że wiele zależy od okoliczności konkretnej sprawy, w której zapadnie wyrok. Podkreśla, że ta kwestia może stanowić problem w skali całego rynku, który dodatkowo będzie istotnym czynnikiem wywierającym presję na wzrost składek na ubezpieczenie OC.

Ekspert z CMS Cameron McKenna wskazał również inne rozstrzygnięcie, które w 2009 roku może spowodować wyższe wypłaty z polis OC. Miałoby nim być rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego o tym, czy świadczenie wypłacane przez towarzystwo z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu można pomniejszać o kwotę zasiłku przyznanego przez ZUS. Konrad Piech przypomina, że niektóre towarzystwa stosują taką praktykę, ale np. Rzecznik Ubezpieczonych uważa, że jest ona wadliwa i wystosował w tej sprawie pytanie prawne. Piech uspokaja jednak, że nawet jeśli Sąd Najwyższy poprze stanowisko rzecznika, to nie należy spodziewać się, że ewentualne kwoty, które będą musiały wypłacać towarzystwa, zachwieją rynkiem, mogą jednak być kolejnym czynnikiem wywierającym presję na wzrost kosztów polis OC.

(źródło: „Gazeta Prawna”-forsal.pl z 2.01.09, autor artykułu: Marcin Jaworski)

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *