Konsument może w ciągu 30 dni odstąpić od umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawieranej na odległość. Według Ministerstwa Finansów umowę tę uważa się w takim przypadku za niezawartą.

W ubiegłym tygodniu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przesłał do zakładów ubezpieczeń pismo w sprawie możliwości odstąpienia od umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów zawieranej na odległość. Fundusz oparł się na interpretacji Ministerstwa Finansów, do którego zwrócił się, aby wyeliminować pojawiające się dotychczas wątpliwości interpretacyjne w tej sprawie. Przy odstąpieniu od umowy, konsumentowi przysługuje zwrot składki.

Wątpliwości wynikają z rozbieżności pomiędzy ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny a ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Pierwsza z nich wskazuje, iż konsument ma możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawieranej na odległość w ciągu 30 dni. Tego nie przewiduje z kolei ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, która w art. 33 w zamkniętym katalogu wskazuje, kiedy umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego ulega rozwiązaniu. Dodatkowo dyrektywa europejska wskazuje, że spod prawa odstąpienia w ciągu 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość nie są wykluczone również umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *