Zapowiadana zmiana przepisów, wprowadzająca tzw. podatek (lub jak niektórzy mówią: haracz) Regi, mająca nałożyć na towarzystwa ubezpieczeniowe obowiązek wpłat na rzecz NFZ, budzi od kilku miesięcy wiele kontrowersji i sporów. Najbardziej chyba medialną polemikę w tej sprawie podjął ostatnio portal finansowy Money.pl, który ogłosił akcję protestacyjną, pod znamiennym hasłem: „Ręce precz od OC”.

Więcej na ten temat przeczytacie w Monej.pl http://www.money.pl/ubezpieczenia/protest/?p=md

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *