Komunikat po spotkaniu Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada z Gerardem van Olphen, członkiem Zarządu Eureko oraz Michałem Nastulą, Prezesem Zarządu Eureko Polska, które odbyło się 17 stycznia 2008 roku.

1. Strony jednoznacznie potwierdzają konstruktywny charakter spotkania i zadeklarowały chęć znalezienia ugodowego sposobu zakończenia sporu, którego źródłem jest umowa sprzedaży akcji PZU S.A., zawarta miedzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa a EUREKO B.V. i BIG Bankiem Gdańskim S.A.

2. Strony powołały wspólny Zespół dla przygotowania memorandum–porozumienia, które określi metody i kalendarz postępowania dla wypracowania ugody oraz zinwentaryzuje sprawy między stronami. Ostateczny sposób postępowania zostanie przyjęty w podpisanym przez obie strony memorandum-porozumieniu.

3. Strony nadają negocjacjom charakter dwustronny, z zachowaniem poufności.

4. Skarb Państwa oświadczył, że warunkiem koniecznym osiągnięcia ewentualnego porozumienia w sporze jest zawarcie ugody przed sądem polskim.

5. Skarb Państwa uznaje za zasadne, a Eureko nie wnosi sprzeciwu wobec zaproszenia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju do przygotowania własnej koncepcji rozwiązania sporu pomiędzy Skarbem Państwa a Eureko. Strony zastrzegają jednak, że tak wypracowana koncepcja musi uzyskać akceptację obu stron, co w konsekwencji może określić ewentualny udział EBOiR w rozwiązaniu sporu.

6. Strony uznają, że postępowanie arbitrażowe między stronami prowadzone na podstawie umowy między Rzeczpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, będzie prowadzone niezależnie od negocjacji w sprawie ugody.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *