Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) planuje, że w ciągu najbliższych tygodni spotka się z inwestorem w PZU, holenderskim koncernem Eureko, aby omówić wzajemne relacje, zapowiedział w wywiadzie dla agencji ISB minister skarbu Aleksander Grad, który jest zwolennikiem negocjacji pomiędzy stronami sporu.

-Myślę, że w najbliższych tygodniach takie spotkanie się odbędzie, choćby po to, aby uzgodnić harmonogram przed drugą częścią arbitrażu – powiedział Grad w wywiadzie dla ISB. Dodał, że obecnie MSP przygotowuje się "solidnie" do rozmów z inwestorem w PZU SA. – Przygotowujemy w tej chwili bilans otwarcia dotyczący PZU SA i relacji z Eureko, w związku z toczonym sporem – powiedział minister. MSP zleciło prawnikom, aby przedstawili ocenę działań poprzedniego kierownictwa ministerstwa, takich jak odstąpienie od umowy prywatyzacyjnej i żądanie wykreślenia Eureko z księgi akcyjnej PZU.

– Uważam, że te dwa ruchy zdecydowanie osłabiają naszą pozycję w tym sporze, ale chce, aby to prawnicy odpowiedzieli, czy nam to pomaga, czy szkodzi – podkreślił Grad.

Na pytanie, czy MSP widzi PZU na giełdzie po rozwiązaniu sporu i czy dopuszcza wprowadzenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jako dodatkowego inwestora, minister odpowiedział: – To może być efektem końcowym ewentualnych negocjacji. Dodał, że osobiście jest ich zwolennikiem.

W końcu października MSP podało, że odstąpiło od umowy sprzedaży akcji PZU z dnia 5 listopada 1999 roku z powodu naruszania umowy przez Eureko "poprzez łamanie klauzuli dotyczącej właściwości sądu polskiego co do sporów wynikłych z umowy, w postaci wszczęcia i kontynuowania sporu arbitrażowego". MSP nie wykluczało wytoczenia procesu o stwierdzenie nieważności tej umowy.

Eureko w konsorcjum z BIG Bank Gdański (obecnie Bank Millennium) kupiło 30% udziałów w PZU za 3,1 mld zł jesienią 1999 roku. W kwietniu 2000 rząd zgodził się na sprzedaż dodatkowych 21% PZU w emisji publicznej. W październiku 2001 podpisano drugi aneks do umowy o sprzedaży mówiący, że Eureko może kupić bezpośrednio od skarbu państwa 21% PZU pod warunkiem otrzymania do końca 2001 odpowiednich zgód. Tych zgód inwestor nie otrzymał.

Obecnie Eureko ma 33% minus jedna akcja PZU – m.in. przejęło walory zakupione przez Bank Millennium – i od dawna domaga się realizacji aneksu do umowy prywatyzacyjnej z 2001 roku. Skarb Państwa ma wciąż 55% akcji największego polskiego ubezpieczyciela.

(źródło: ISB)

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *