MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA – najmłodsza spółka ubezpieczeniowa sopockiej Grupy Ergo Hestia – od 1 maja 2008 r. będzie mieć nowego prezesa. Zostanie nim Tadeusz Spanily, dotychczasowy członek zarządu MTU. Zastąpi on Jarosława Piątkowskiego, który do tej pory kierował MTU równolegle z pracą w zarządzie Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, największej firmy w Grupie.

Ta zmiana była od dawna zapowiadana. Już od roku nowy prezes był przygotowywany przez zarząd Grupy do objęcia kierownictwa MTU. Nominacja jest naturalną konsekwencją rozwoju obu majątkowych ubezpieczycieli w Grupie Ergo Hestia, widocznego w ich dobrych wynikach finansowych. STU Ergo Hestia SA i MTU – Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA w 2007 roku zebrały łącznie 1,739 mld zł składki przypisanej brutto.

Decyzja rady nadzorczej MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA, podjęta 16 kwietnia 2008 r. oznacza, że od początku maja tego roku Jarosław Piątkowski będzie mógł w pełni skoncentrować się na pracy w STU Ergo Hestia SA. Jako członek zarządu jest w nim odpowiedzialny za obszar majątkowych ubezpieczeń detalicznych i likwidację szkód.

MTU – Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA ubezpieczyło w ubiegłym roku blisko 700 tysięcy klientów. Oferta MTU, złożona z prostych, wystandaryzowanych pakietów ubezpieczeniowych, kierowana jest do mieszkańców mniejszych miast i wsi. Kilka miesięcy temu została wzbogacona o ubezpieczenia rolne.

Nowy prezes MTU, Tadeusz Spanily, z Grupą Ergo Hestia związany jest od 1999 roku: najpierw jako dyrektor Biura Aktuarialnego STU Ergo Hestia SA, później – równolegle od 2004 roku – jako członek zarządu MTU. Tadeusz Spanily jest doktorem matematyki. Posiada jedną z pierwszych licencji aktuarialnych w Polsce. Był wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie specjalizował się w stochastycznej matematyce finansowej i matematyce ubezpieczeniowej. Jest autorem szeregu publikacji naukowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *