Pacjenci-ofiary błędów medycznych będą krócej czekać na odszkodowania, jeśli zrezygnują z dochodzenia swoich praw w sądach – takie rozwiązania zakłada przekazany do konsultacji zewnętrznych projekt zmian ustawy o prawach pacjenta.

Minister Ewa Kopacz w rozmowie z IAR przyznała, że obecnie chorzy latami czekają na orzeczenie sądu i rekompensatę za błędy lekarskie. Zgodnie z propozycją pacjent, który doznał uszczerbku na zdrowiu, będzie mógł łatwiej uzyskać odszkodowanie na drodze pozasądowej. Specjalna komisja administracyjna w ciągu 5. maksymalnie 7. miesięcy rozpatrzy sprawę i zdecyduje o wysokości zadośćuczynienia – wyjaśniła minister Kopacz. Dodaje, że komisja nie będzie szukać winnego, ani nakładać restrykcji karnych wynikających z popełnienia błędu.

Komisja będzie mogła orzec maksymalnie 100 tysięcy za uszczerbek na zdrowiu 300 tysięcy złotych za śmierć bliskiej osoby. W sądach poszkodowani mogą liczyć na wyższe odszkodowania.

Ewa Kopacz dodała, że orzeczenie komisji pierwszej instancji nie zamyka drogi do dochodzenia praw w sądzie, jeżeli pacjent będzie niezadowolony z wysokości odszkodowanie.

Projekt ustawy ma obejmować tylko błędy medyczne powstałe w wyniku leczenia szpitalnego.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *