Zimą zapotrzebowanie na usługi assistance samochodowego jest szczególnie widoczne. Niskie temperatury i opady śniegu powodują zwiększenie liczby awarii, kolizji drogowych. Najczęściej zgłaszanymi usterkami, z jakimi borykają się kierowcy, są problemy z zamarzającymi zamkami i paliwem oraz rozładowanym akumulatorem. Oprócz standardowych komplikacji zdarzają się wyjątkowe interwencje.

Zróżnicowany zakres wsparcia

Odpowiednio dobrana polisa assistance często okazuje się najbardziej pomocnym rozwiązaniem w przypadku problemów, jakie mogą spotykać kierowców już na parkingu, czy w razie wypadku drogowego. Zakres pomocy, oferowany przez firmy assistance, jest w tym zakresie bardzo zróżnicowany. Najprostsze polisy assistance obejmują przede wszystkim pomoc w razie unieruchomienia pojazdu, np. na miejscu wypadku. Bardziej rozbudowane pakiety świadczeń, oprócz pomocy technicznej, mogą zapewnić również wsparcie medyczne, pomoc prawną, a nawet serwis podróżny. Tak zwane usługi osobowe, obejmujące na przykład organizację noclegu, opiekę nad dziećmi w razie problemów zdrowotnych opiekunów, mogą okazać się szczególnie pomocne podczas dalszych zimowych wyjazdów.

Decydujące wyłączenia

Elementem często decydującym o przydatności danej oferty assistance są zawarte w niej wyłączenia. Na rynku spotkać można szereg powszechnych ograniczeń. W najprostszych polisach, choćby tych dodawanych do ubezpieczenia OC, całkowicie wyłączona może być np. obsługa awarii. Dostęp do pomocy assistance bywa także ograniczony pewnym przedziałem temperatur. Wsparcie może przysługiwać np. powyżej – 5°C. Kolejnym ważnym elementem, decydującym o możliwości skorzystania z assistance zimą, jest minimalna odległość od miejsca zamieszkania, w której możliwa jest realizacja usługi. Element ten jest bardzo istotny, ponieważ wiele z powszechnych usterek, uniemożliwiających uruchomienie auta, spotyka kierowców pod ich domem. Pomoc assistance może również nie obejmować kierowców, którym zamarznie paliwo. Jest to problem z, którym często przychodzi zmierzyć się posiadaczom aut z silnikiem diesla. W tym przypadku zamarza zwykle woda zawarta w oleju napędowym, nieprzystosowanym do niskich temperatur.

Assistance i przygotowanie

Assistance dobrane odpowiednio do naszych potrzeb często okazuje się niezastąpioną pomocą. W wielu przypadkach kierowcy mogą jednak sami zapobiec sytuacjom, w których będą zmuszeni do skorzystania z zewnętrznego wsparcia. Użytkownicy diesli powinni na przykład rozważyć wzbogacanie oleju napędowego odpowiednimi preparatami i tankować zimowego paliwa na zaufanych stacjach. Wszyscy kierowcy powinni kontrolować stan swojego akumulatora i dbać o sprawność instalacji elektrycznej. Zamarzaniu zamków można z kolei łatwo zapobiec, stosując preparaty smarujące. Zima jest również okresem zwiększonej liczby interwencji związanych z wypadkami na drogach. W trudnych zimowych warunkach pamiętajmy o dostosowaniu prędkości do warunków, unikaniu gwałtownych manewrów i zachowaniu właściwego odstępu. Przed podróżą warto sprawdzić ciśnienie w kołach i dostosować je do obciążenia samochodu. Pamiętajmy również o właściwym ustawieniu reflektorów i dokładnym odśnieżeniu auta przed wyruszeniem w drogę.

Źródło: Inter Partner Assistance Polska SA

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *