W dniu 24 lipca 2008 r. KNF wystosowała do zakładów ubezpieczeń działu I i II pismo rekomendujące umieszczanie w serwisach internetowych towarzystw aktualnie obowiązujących wzorców umownych. Komisja zaleca, aby zamieszczane na stronach www informacje były rzetelne i zawierały także m.in. teksty aktualnych OWU, tabele opłat i limitów.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *