Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z przepisami obowiązującymi we Francji, zapłaci za leczenie Polaków poszkodowanych w wypadku pod Grenoble maksymalnie 70% – powiedziała rzeczniczka NFZ Jolanta Kocjan. Dodała, że reszta sumy zostanie pokryta z ubezpieczenia dodatkowego, które wykupili pielgrzymi.

rn rnrnKocjan wyjaśniła, że NFZ w rozliczeniach w takim przypadku postępuje tak, jak francuski ubezpieczyciel i zapewnia Polakom taki sam system finansowania. Dodała, że Francuz może liczyć na finansowanie przez państwo 70% kosztów leczenia szpitalnego, reszta pochodzi z jego kieszeni. NFZ nie finansuje kosztów transportu. rnrnrnWedług rzeczniczki NFZ, poszkodowani Polacy byli ubezpieczeni w SIGNAL IDUNA, więc z finansowaniem owych 30% nie powinno być problemu. Jej zdaniem, koszt takiego ubezpieczenia wynosi na 2 tygodnie ok. 150 zł. Na pytanie, co w sytuacji, gdy kwota z ubezpieczenia nie wystarczy, Kocjan odpowiedziała, że nie wyobraża sobie, by na szczeblu rządowym nie podjęto wówczas odpowiednich decyzji, zabezpieczających Polaków.

Kocjan dodała, że w szpitalach w Szczecinie są zabezpieczone miejsca na wypadek powrotu do Polski rannych w wypadku pod Grenoble. rnrnrnZachodniopomorski oddział NFZ przygotowuje dokumentację dot. m.in. leczenia protetycznego ofiar tragedii pod Grenoble – poinformowała rzeczniczka oddziału Małgorzata Koszur.rnDodała, że z prośbą sprawdzenie, czy uczestnikom pielgrzymki były świadczone usługi protetyczne, zwróciło się do oddziału Zachodniopomorskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. – To, co jest dostępne w naszym systemie, przekażemy Centrum, a ono – tak przypuszczam – prześle te dane stronie francuskiej. Część z tych informacji może być pomocna przy identyfikacji ofiar – powiedziała rzeczniczka.

Koszur podkreśliła również, że Fundusz prześle potwierdzenie ubezpieczenia uczestników pielgrzymki w NFZ do każdego wskazanego szpitala. Zdajemy sobie sprawę, że w tych tragicznych okolicznościach dokumenty potwierdzające ubezpieczenia mogły zaginąć – zaznaczyła.

Rzecznika wyraziła opinię, że kiedy dojdzie do rozmowy o pieniądzach, to kosztami leczenia Polaków we Francji będzie prawdopodobnie obciążony wprost NFZ. We Francji stosuje się zasadę, że kosztami leczenia obciążany jest najpierw pacjent, któremu potem ubezpieczyciel zwraca pieniądze. Chcemy, by w przypadku Polaków rozliczenie to przeprowadzono wprost z NFZ, pod warunkiem, że zgodzi się na to strona francuska – wyjaśniła Koszur. Szczegóły będziemy uzgadniać za pośrednictwem odpowiednich służb – dodała.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *