Niedoubezpieczenie występuje gdy ubezpieczający zaniży lub niedoszacuje wartość przedmiotu ubezpieczenia (np. samochodu). W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, towarzystwo wypłaci odszkodowanie maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie. W przypadku szkody częściowej stosowana jest zasada proporcji (zob: reguła proporcjonalności).

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *