1, 057 mld zł w ubezpieczeniach majątkowych i 127,5 mln zł w ubezpieczeniach na życie – tyle wyniosły składki przypisane brutto zebrane w pierwszym półroczu 2008 roku w sopockiej Grupie Ergo Hestia. Małgorzata Makulska, wiceprezes Grupy Ergo Hestia podkreśla: – Wyniki finansowe zamykające pierwsze półrocze to niewątpliwie sukces spółki na tym trudnym, konkurencyjnym i poddanym wielu zmianom legislacyjnym rynku. Największy wzrost przypisu zanotowaliśmy w obszarze ubezpieczeń osób fizycznych, głównie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, zebrało 900,8 mln zł składki przypisanej brutto. Tym samym spółka zwiększyła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych o 20 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto firmy wyniósł 84,3 mln zł.

Z kolei Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA zebrało 127,5 mln zł składki przypisanej brutto. W ubezpieczeniach na życie dynamika sprzedaży wyniosła 122 proc. Zysk netto spółki wyniósł 952 tys. zł. 

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA – drugie w Grupie towarzystwo zajmujące się ubezpieczeniami majątkowymi – zebrało 156 mln zł składki. Dynamika sprzedaży wyniosła 124 proc. Zysk MTU wyniósł 7,3 mln zł netto.

Mówi Małgorzata Makulska, wiceprezes Grupy Ergo Hestia: – Wyniki finansowe zamykające pierwsze półrocze to niewątpliwie sukces spółki na tym trudnym, konkurencyjnym i poddanym wielu zmianom legislacyjnym rynku. Największy wzrost przypisu zanotowaliśmy w obszarze ubezpieczeń osób fizycznych, głównie ubezpieczeń komunikacyjnych. To efekt wielu działań. Część z nich, jak wprowadzenie nowej taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych, która pozwala precyzyjnie dopasować ofertę ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb kierowcy, została podjęta jeszcze w 2007 r. Teraz owocuje zadowoleniem klientów. 

 Inne, w szczególności dalsza dynamiczna rozbudowa sieci sprzedaży (650 oddziałów do końca 2008 r.), konsekwentnie wzmocniają pozycję Ergo Hestii w segmencie ubezpieczeń dla klienta indywidualnego.rnrn Od lat w ramach Grupy Ergo Hestia dysponujemy kompleksową ofertą. Proponujemy zarówno proste i tanie produkty (MTU – Moje Towarzystwo Ubezpieczeń) jak również ubezpieczenia, które odpowiadają na potrzeby bardziej wymagającego odbiorcy. Doskonale sprzedają się pakiety ubezpieczeń (Hestia 1, Hestia 7, Hestia 77) skierowane do osób poszukujących całościowej ochrony mienia i życia. 

W naszym, wdrażanym z powodzeniem, modelu biznesowym, kładziemy nacisk na budowę profesjonalnej sieci doradców ubezpieczeniowych. To oczywiście kosztowny i czasochłonny proces, ale w zamian klient ma pewność, że trafia do elity wśród pośredników, potrafiącej znaleźć indywidualne rozwiązanie finansowe w każdej sytuacji. 

Sukcesywnie do produktów majątkowych dołączane są nowoczesne produkty życiowe. Kilkanaście dni temu wprowadziliśmy na rynek Advantę, pierwszy kompleksowy program inwestycyjno-rentowy stanowiący alternatywę dla funduszy inwestycyjnych, produktów strukturyzowanych i lokat bankowych.

Ergo Hestia silnie rozwija również biznes bankassurance, proponując swoje produkty klientom za pośrednictwem banków. 

 Mówiąc o ubezpieczeniach korporacyjnych, w których Ergo Hestia od lat ma silną, czołową pozycję, warto wspomnieć o ubezpieczeniach flotowych. Jesteśmy partnerem dla 11 spośród 15 największych firm leasingowych w Polsce, a dynamika sprzedaży osiągnęła w tym segmencie 170 proc.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *