Jak informuje „Gazeta Prawna” zysk towarzystw majątkowych po pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniósł prawie 548,5 mln zł. Gazeta zauważa, że kwota ta jest o niemal 100 mln zł niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zdaniem „GP” powodem zaistnienia takiej sytuacji są słabsze wyniki działalności lokacyjnej. Zysk firm ubezpieczeniowych z działu II pochodzący z działalności typowo ubezpieczeniowej wyniósł 540 mln zł, co oznacza znaczną poprawę, gdyż na dzień 31 marca 2007 kwota zysku wyniosła 352 mln zł.

Zdaniem „Gazety Prawnej” prognozowanie wyniku rocznego jest zadaniem trudnym. Powód? Tu rozwój sytuacji w głównej mierze jest uzależniony od rentowności w ubezpieczeniach mienia od żywiołów i innych ryzyk (np. kradzieży). Gazeta odnotowuje, że przyniosły one zysk niemal o 110 mln zł wyższy. Rok temu z tytułu samych ubezpieczeń od żywiołów ubezpieczyciele ponieśli stratę w kwocie prawie 40 mln zł. Z kolei na początku tego roku ich zysk z tego samego tytułu wyniósł niemal 33 mln zł. „Gazeta Prawna” podkreśla, że udało się osiągnąć taki wynik mimo znacznego spadku stawek za te ubezpieczenia. W I kwartale 2008 roku towarzystwa zanotowały inkasując 805 mln zł przypisu składki z tych ubezpieczeń, wystawiając 7,6 mln polis. Rok wcześniej kwota ta nieco przekroczyła 811 mln zł, a polis wystawiono tylko 7 mln.

Gazeta pisze, że w tym czasie towarzystwa wypłaciły mniej odszkodowań (odpowiednio 178 mln zł i 242 mln zł). Z danych tych można jednak wysnuć wniosek, że jeśli dojdzie do kilku większych szkód ubezpieczyciele mogą zacząć ponosić straty na tych polisach, ponieważ pobierają za nie coraz niższe składki.

Zdaniem „Gazety Prawnej” ze względu na niższą przeciętną wartość szkody bardziej przewidywalne są zyski z AC. Towarzystwa notują wzrost zarobków na tych polisach. Dlaczego? Coraz więcej aut jest objętych tym ubezpieczeniem. Gazeta pisze, że zysk z AC po pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniósł 166 mln zł i był o 70 mln zł wyższy niż w I kwartale 2007 r. Zdaniem „GP” może to być sygnał, że niektóre walczące o udział w rynku towarzystwa uważają, że warto poświęcić część zysku, żeby obniżyć stawki.

W przypadku polis OC komunikacyjnego spadła rentowność. Straty towarzystw ubezpieczeniowych po pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniosły 16,7 mln zł. Spadek był bolesny, gdyż rok wcześniej polisy OC przyniosły prawie 100 mln zł zysków. „Gazeta Prawna” wskazuje, że taką sytuację rynek zawdzięcza wstrzymaniu się części ubezpieczycieli z uwzględnianiem w składce podatku Religi do momentu podjęcia decyzji przez PZU SA. Największe polskie towarzystwo dopiero od 1 kwietnia tego roku podniosło ceny OC. Zdaniem „Gazety Prawnej” można spodziewać się, że wyniki za kolejne kwartały mogą być lepsze.

Dobre wyniki, choć nieco gorsze niż rok wcześniej, ubezpieczyciele zanotowali w przypadku polis sprzedawanych przez banki: ubezpieczenia wypadków czy kredytów. Z tych pierwszych towarzystwa potrafiły uzyskać 83,4 mln zł zysku, zbierając tylko 270 mln zł składek.

(źródło: „Gazeta Prawna” z 19.06.2008 r.)

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *