Z początkiem lipca br. Generali T.U. S.A. wprowadza do oferty nowe ubezpieczenie NNW Kierowcy Pojazdu Mechanicznego, które – co nietypowe na rynku – jest przypisane do kierowcy, a nie do pojazdu. rnrnUbezpieczenie można zawrzeć na okres 12 miesięcy pod warunkiem jednoczesnego zawarcia umowy OC i/lub AC w Generali. W ramach produktu klient ma do wyboru dwa warianty ubezpieczenia – standardowy i rozszerzony. Opcja rozszerzona gwarantuje ochronę ubezpieczeniową zarówno Ubezpieczonemu, jak i osobom bliskim. Nowy produkt stanowi dodatkową ochronę dla kierowcy i zapewnia wysokie wartości sum ubezpieczenia w wysokości 50 tys., 100 tys. i 200 tys. zł.

Nowe Ubezpieczenie NNW Kierowcy w Generali obejmuje ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku z kierowaniem pojazdu i powodujących uszkodzenie ciała, całkowite lub częściowe trwałe inwalidztwo lub śmierć ubezpieczonego oraz osób bliskich wskazanych w umowie ubezpieczenia. Zakres ochrony gwarantowanej kierowcom w ramach nowego produktu stanowi doskonałe uzupełnienie ochrony wynikającej z ubezpieczenia OC, które nie obejmuje ochrony osobowej kierowcy.

Zakres odpowiedzialności Generali zależy od wyboru jednego z dwóch wariantów – NNW Kierowcy (obejmującego jedynie śmierć ubezpieczonego) lub NNW Kierowcy Plus (obejmującego śmierć oraz całkowite i częściowe trwałe inwalidztwo). Zakres terytorialny dla nowo wprowadzonego produktu jest zgodny z zakresem ubezpieczenia AC i OC.

Dla klientów, którzy zdecydują się na wybór rozszerzonej opcji ubezpieczenia NNW Kierowcy Generali gwarantuje ochronę również osobom bliskim ubezpieczonego. Liczba innych kierowców (osób bliskich) zgłoszonych do ubezpieczenia nie wpływa na podwyższenie składki. Generali stosuje jedną stałą opłatę za ochronę dowolnej liczby osób.

Produkt jest formą dodatkowej ochrony, która w przypadku śmierci ubezpieczonego gwarantuje wypłatę 100 proc. sumy ubezpieczenia. W zależności od wybranego wariantu, suma ubezpieczenia dla nowego produktu wynosi 50 tys., 100 tys. i 200 tys. zł.

Specjalne zniżki rnZ myślą o stałych klientach, którzy kontynuują umowę ubezpieczenia NNW Kierowcy lub zawierają kolejną umowę ubezpieczenia, towarzystwo przyznaje 5-proc. rabat. Ubezpieczyciel udziela również takiej samej zniżki klientom, którzy poza OC i AC dodatkowo zawierają lub posiadają jakąkolwiek inną polisę ubezpieczeniową w Generali z łączną roczną składką większą lub równą 200 zł.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *