Agata Rowińska, prezes zarządu PZU SA, przywitała się z pracownikami ubezpieczyciela. Entree przyjęło formę wywiadu przeprowadzonego przez Biuro Komunikacji Korporacyjnej spółki. Pierwsza w historii szefowa największego polskiego towarzystwa zadeklarowała, że priorytetem jest utrzymanie przez PZU SA pozycji lidera na polskim rynku ubezpieczeń.

Agata Rowińska wyraziła swoją radość z możliwości szerokiej współpracy z kadrą PZU SA, zarówno kadrą centrali, jak i regionów i podkreśliła, że bardzo ceni pracowników PZU i innych spółek Grupy za ich ogromną fachowość i pracowitość.

Zapytana o swoje postrzeganie PZU SA prezes Rowińska odparła, że jest ono od wielu lat bardzo pozytywne. Postrzega PZU SA jako świetną, wyjątkową firmę, ale jednocześnie trudną. Rowińska przyznała, że ma pełną świadomość funkcjonowania spółki w dwóch sferach: biznesowej – trudnej walki konkurencyjnej, pracy nad wynikami oraz – długotrwałego konfliktu akcjonariuszy. Szefowa towarzystwa oznajmiła, że swoją siłę PZU SA zawdzięcza ludziom, którzy tworzą tę firmę i dla niej pracują oraz procesom biznesowym prowadzonym na wysokim poziomie. Rowińska zadeklarowała, że jej pragnieniem jest dalszy rozwój ubezpieczyciela i wzmacnianie jego pozycji.

Zapytana o obszary PZU SA wymagające modernizacji i niezwłocznych działań pani prezes ogólnie odpowiedziała o konieczności rozwoju we wszystkich strategicznych obszarach i coraz szybszego dostosowywania do wymagań rozwijającej się gospodarki i podkreśliła potrzebę stałej zmiany, dostosowywania i modernizacji, zwłaszcza w obszarze produktów.

W sprawie współpracy z PZU i PKO BP Agata Rowińska zadeklarowała się jako zwolenniczka współpracy biznesowej, rozwoju wspólnej oferty produktów, cross-sellingu. Jej zdaniem jest to bardzo naturalny kierunek rozwoju, zarówno dla banku, jak i towarzystwa ubezpieczeniowego. Rowińska stwierdziła, że jest wiele możliwości współpracy, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Pani prezes nie chciała wypowiadać się o współpracy w sferze strukturalnej PZU i PKO BP, gdyż jej zdaniem jest to rola akcjonariuszy.

W świetle głośnych działań poprzednika Agaty Rowińskiej na stanowisku prezesa PZU SA Jaromira Netzla ciekawie zabrzmiało pytanie o strategię personalną. Szefowa ubezpieczyciela oświadczyła, że dobrze ocenia pracę pracowników i menedżerów PZU SA i powtórzyła swoją wcześniejszą deklarację: – nie przyszłam tu, aby zmieniać ludzi. Nie jest to mój cel, ani moje zadanie. Podkreśliła fachowość pracowników firmy i stwierdziła że jedynym kryterium, które zamierza stosować przy ocenie pracy osób jej podlegających będą kwestie merytoryczne. Rowińska zadeklarowała chęć współpracy ze wszystkimi pracownikami spółki.

Jako krótkoterminowy cel działania w PZU SA Agata Rowińska podała konieczność poznania pewnych aspektów działania spółki, których nie znała z perspektywy pracy w jej Radzie Nadzorczej, zwłaszcza organizacji pewnych procesów a jako cel długoterminowy – utrzymanie towarzystwa w pozycji lidera polskiego rynku ubezpieczeń i to we wszystkich aspektach działalności.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *