Compensa TU S.A. unowocześnia swój sztandarowy produkt – komunikacyjne ubezpieczenie AC – wprowadzając formułę all risk i rozszerzając zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Nowe ubezpieczenie autocasco w Compensie to przede wszystkim znacznie szersza niż dotąd ochrona ubezpieczeniowa, która obejmuje wszystkie zdarzenia powodujące szkodę w pojeździe z wyjątkiem zdarzeń wskazanych w katalogu wyłączeń.rnrnGłówne nowości w produkcie Compensy to:r

– Odpowiedzialność za m.in. powódź, zatopienie, zalanie, szkody powstałe np. w warsztacie, myjni, czy w komisie.

– Możliwość zawarcia umowy z opcją stałej sumy ubezpieczenia w całym okresie ubezpieczenia dla samochodów osobowych do 4 lat.

– Brak redukcji zniżek z tytułu wypłaty odszkodowania w przypadku realizacji przez Compensę roszczenia regresowego do sprawcy szkody / ubezpieczyciela.

– Bardziej zrozumiałe OWU

– skrócenie tekstu, m.in. w związku z formułą „all risk”

– Korzystniejsze taryfy do ubezpieczeń OC i AC przede wszystkim dla samochodów z wyższych segmentów rynkowych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *