PZU poszerza swoją ofertę ubezpieczeń mieszkaniowych i od 15 kwietnia wprowadza na rynek dwa nowe ubezpieczenia: PZU Dom i PZU Dom Plus.

Pierwszy produkt oferowany przez ubezpieczyciela – PZU Dom jest prostym w konstrukcji pakietem ubezpieczeniowym. Przeznaczony jest dla klientów posiadających standardowo wyposażone mieszkania. Pozwala na ubezpieczenie m.in.:

+ nieruchomości: budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, garaży wolnostojących, budowli,

+ ruchomości domowych i stałych elementów (ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów powoduje automatyczne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym),rnrn+ następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dodatkowo PZU rozszerzył standardowy zakres ochrony o ryzyko przepięcia, szkód wodnokanalizacyjnych, trzęsienia ziemi. W standardzie ubezpieczenia jest ochrona ruchomości domowych od ryzyka rabunku poza miejscem ubezpieczenia. Produkt oferowany jest bez udziałów własnych i franszyz redukcyjnych.

PZU Dom Plus jest pakietem znacznie bardziej rozbudowanym, przeznaczonym dla klientów bardziej wymagających. Można tu dodatkowo ubezpieczyć:

+ nieruchomości: wyposażenie posesji, w tym obiekty małej architektury i baseny, obiekty specjalistyczne (np. szklarnie),

+ OC w życiu prywatnym,

+ koszty wynajmu lokalu zastępczego lub pobytu w hotelu,

+ rośliny gruntowe od zdarzeń losowych.

Dodatkowo pakiet PZU Dom Plus może zaoferować:

+ ubezpieczenie wielu rodzajów grup mienia (np. szklarnie, wyposażenie posesji, budynki inwentarskie),

+ ustalenie oddzielnych limitów sum ubezpieczenia dla różnych ryzyk i rodzajów ruchomości domowych,

+ ustalenie sumy ubezpieczenia dla ruchomości domowych, budowli, wyposażenia posesji według wartości nowej (odtworzeniowej),

+ ustalenie wysokiej sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz rozszerzenie zakresu odpowiedzialności na obszar całego świata, za wątkiem USA i Kanady. PZU odpowiada nie tylko za szkody rzeczowe i osobowe, ale również za roszczenia wysuwane przez poszkodowanych z tytułu utraconych korzyści.

Standardową ochroną ubezpieczeniową objęty jest rabunek ruchomości domowych poza miejscem ubezpieczenia. Przy ubezpieczeniu nieruchomości nie pomniejsza się sumy ubezpieczenia w przypadku wypłaty odszkodowania. Poza tym w OWU nie ma restrykcji związanych z błędnym oszacowaniem sumy ubezpieczenia.

Wprowadzona została także zniżka premiowa dla klientów, którzy ubezpieczają swoje mienie na wysokie sumy ubezpieczenia. PZU oferuje także swoim klientom jednorazową zniżkę za ubezpieczenie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w wysokości 20%.

Dodatkowo do obu ubezpieczeń PZU dołączył opcję assistance. Jej wykupienie uprawnia do zniżek w składce za całą umowę.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *