Generali wprowadziło do oferty ubezpieczeń komunikacyjnych nowe ubezpieczenie autocasco. Nowością w ramach nowego produktu jest reguła 110% sumy ubezpieczenia, pozwalająca na pełną finansową rekompensatę za utracony pojazd.

Dotyczy ona pojazdów fabrycznie nowych, w pierwszym roku eksploatacji. Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest w formule all risk.

Przedmiotem nowego ubezpieczenia AC są pojazdy mechaniczne oraz przyczepy i naczepy, wraz z ich wyposażeniem dodatkowym i bagażem podróżnych. W ramach podstawowego zakresu ochrony Generali chroni wyposażenie dodatkowe pojazdu do wartości 1 tys. zł.

W nowym autocasco nie jest stosowana franszyza integralna, która ogranicza możliwość rekompensaty małych szkód. Wśród opcji dodatkowych są: brak redukcji sumy ubezpieczenia po wypadku i utrzymanie stałej sumy przez cały okres ubezpieczenia – nawet kiedy spada wartość rynkowa pojazdu, po całkowitej utracie pojazdu zostanie wypłacona wartość, jaka była przyjęta na początku.rnrnGenerali honoruje również maksymalne zniżki za bezszkodowość, wypracowane w innych zakładach ubezpieczeń.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *