Jak informuje „Gazeta Prawna” mają zniknąć limity dla zdających egzamin na brokera ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego. Możliwość przystąpienia do niego uzyskają wszyscy, którzy złożą wniosek i dołączą potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej.

Gazeta pisze o przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji rozporządzenia z 24 listopada 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (Dz.U. nr 211, poz. 2056 z późn. zm.).

Według jego założeń możliwość przystąpienia do egzaminu uzyskają wszyscy kandydaci, którzy złożą wniosek oraz potwierdzą uiszczenie opłaty egzaminacyjnej. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wyznaczy i ogłosi terminy egzaminów w ogólnopolskim dzienniku i na stronie internetowej KNF nie rzadziej niż dwa razy w roku („GP” przypomina, że w chwili obecnej przynajmniej cztery razy).

„Gazeta Prawna” wskazuje, że projekt uchyla jednocześnie przepis, zgodnie z którym egzamin jest wyznaczany dla grup kandydatów od 25 do 50 osób na podstawie kolejności zgłoszeń; są oni powiadamiani indywidualnie o terminie i miejscu egzaminu, a następnie potwierdzają uczestnictwo wraz z kopią dowodu uiszczenia opłaty za egzamin. Resort finansów zwraca uwagę, że obecnie osoby, które nie potwierdziły swego udziału, nadal pozostają na liście oczekujących na egzamin. W efekcie znajduje się na niej kilkaset osób, a większość mimo zakwalifikowania do egzaminu nie przystąpiła do niego ani razu. Z tego też powodu rzeczywista liczba zainteresowanych egzaminem na brokera jest niższa.

Według projektu egzamin będzie trwał 120 minut ( obecnie 3 godziny ). Warunkiem zdania egzaminu będzie uzyskanie co najmniej 75 punktów. Egzamin odbywałby się wyłącznie w formie pisemnej, gdyż zlikwidowana zostałaby część ustna. Teraz komisja przeprowadza egzamin ustny w razie nieuzyskania przez kandydata wymaganej liczby punktów. Członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymaliby za to wyższe wynagrodzenie za opracowanie pytań testowych – 50 zł za pytanie, zamiast obecnych 30 zł.

„Gazeta Prawna” pisze, że według przepisów przejściowych osoby, które złożyły wnioski przed dniem wejścia w życie nowelizacji, aby przystąpić do egzaminu będą musiały ponownie złożyć wniosek zgodnie z nowymi regułami. Natomiast te, którym KNF wysłała powiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, przystąpią do egzaminu na podstawie dotychczasowych przepisów.

( za: Piotr Trocha, „Gazeta Prawna” z 14.05.2008 r. )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *