Nowe warunki ubezpieczenia dostosowane do wymogów nowego prawa ubezpieczeniowego, które obowiązuje od 10 sierpnia znajdują się na stronach internetowych większości ubezpieczycieli. Jednak natychmiast pojawił się problem: towarzystwa różnie interpretują te same przepisy.

Można to zaobserwować na przykładzie ubezpieczeń AC oferowanych przez największych ubezpieczycieli na rynku polis majątkowych: PZU, Allianz i Ergo Hestia ( Warta nie ogłosiła jeszcze nowych OWU na stronie internetowej).

Najwięcej problemów sprawiają zasady zwrotu składki. Według nowej wersji art. 813 składka jest obliczana za czas odpowiedzialności ubezpieczyciela, a w przypadku wygaśnięcia umowy przed upływem okresu, na jaki została ona zawarta, ubezpieczającemu przysługuje zwrot za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Towarzystwa przyjęły jednolite rozwiązania odnośnie rozliczania składki co do dnia za okres niewykorzystanej ochrony. Zniknęły także zapisy o opłatach manipulacyjnych ( przed wejściem w życie nowych przepisów wynosiły one niekiedy aż 10-20 proc. składki do zwrotu).

Jednakże w interpretowaniu pojęcia wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej pojawiają się różnice. Ergo Hestia nie przewiduje zwrotu składki w przypadku szkody całkowitej ( kradzieży lub zniszczenia samochodu w takim stopniu, że koszty jego naprawy przekraczają 70 proc. wartości pojazdu ).

Nie jest jasne, jak towarzystwo postąpi w przypadku szkody częściowej, np. jeśli wypłaci 25 proc. sumy ubezpieczenia. Jest tylko zapis OWU przewidujący, że udzielenie pomocy assistance (dołączonej do AC) nie ma wpływu na zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Może to oznaczać, że szkoda częściowa z AC spowoduje zmniejszenie zwrotu składki o przykładowe 25 proc.

Również PZU podobnie interpretuje nowe przepisy. Lider polskiego rynku ubezpieczeniowego ustala składkę podlegającą zwrotowi proporcjonalnie do niewykorzystanej sumy ubezpieczenia, ale zwrot składki nie przysługuje w ogóle, jeśli wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej wynika z wyczerpania sumy ubezpieczenia w związku z wypłatą odszkodowania. Oznacza to, że w przypadku tradycyjnie rozumianej szkody całkowitej będzie zwrócona choć część składki.

Z kolei Allianz uznaje za wykorzystanie ochrony ubezpieczeniowej wypłatę odszkodowania za szkodę będącą skutkiem całkowitego zniszczenia lub utraty pojazdu albo po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań. Towarzystwa zebrały w 2006 roku 4,2 mld zł składek za AC

( źródło: „Gazeta Prawna” z 16.07.2007 r. )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *