środa, 18 kwiecień 2007

Docelowe zwiększenie od 11 czerwca 2012 r. wysokości sum gwarancyjnych w komunikacyjnych polisach OC w przypadku szkód na osobie do 5 mln euro – takie regulacje zawiera przyjęty wczoraj przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W przypadku szkód na mieniu suma gwarancyjna nie będzie mogła być niższa niż 1 mln euro. Obecnie minimalna wysokość sum określona jest na poziomie 1,5 mln euro w przypadku szkód na osobie i 300 tys. euro przy szkodach na mieniu.

Wyższe poziomy sum gwarancyjnych będę obowiązywać od 11 czerwca 2012 r. Do tego czasu mają one rosnąć etapowo. W przypadku szkód na osobie wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej w umowach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, zawartych do 10 grudnia 2009 r. ma wynosić 1,5 mln euro oraz 300 tys. euro w przypadku szkód w mieniu (tyle co dziś). W umowach zawartych między 11 grudnia 2009 r. a 10 czerwca 2012 r. wysokości sum będą odpowiednio na poziomie 2,5 mln euro i 500 tys. euro.

Zdaniem Janusza Popiela, prezesa Alter Ego Stowarzyszenia Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych wyższe sumy gwarancyjne są dobre, gdyż pozwolą na zaspokojenie roszczeń poszkodowanych w większym stopniu niż obecnie. Jednocześnie stwierdza on, że zmiany nie są wystarczające. Nie uregulowano spraw osób, które zostały poszkodowane między 2004 a 2006 rokiem, gdy sumy gwarancyjne były wówczas dużo niższe. Dlatego też wkrótce osoby, które są najciężej poszkodowane, nie będą miały z czego żyć. rnrnWedług założeń projektu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie pokrywał wszystkie szkody wyrządzone przez niezidentyfikowanego kierowcę.rnrn( źródło: „Gazeta Prawna” z 18.04.2007 r. )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *