Dzięki uchwalonej przez Senat poprawce do nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, policja będzie uprawniona do zatrzymania dowodu rejestracyjnego kierowcy, który nie legitymuje się ważną polisą OC do momentu okazania jej tego ubezpieczenia – informują media.

„Parkiet” przypomina, że nowa ustawa przewiduje, iż prowadzącemu nie będzie grozić odholowanie pojazdu. Według przesłanego do Izby Wyższej projektu sejmowego kierowcy bez OC groził jedynie mandat. Poprawka została wprowadzona dzięki lobbingowi Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jan Grzegorz Prądzyński, wiceprezes PIU, w rozmowie z gazetą wyraził nadzieję, że przesłana do Sejmu poprawiona ustawa zostanie przyjęta przez posłów.

Z kolei „Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że mogą wystąpić problemy w związku z wymaganym przez ustawę obowiązkiem sprawdzenia przez policjanta w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy właściciel samochodu wykupił OC. Dlaczego? Gazeta cytuje Magdalenę Barcicką, wiceprezes UFG, która niedawno zdradziła, że Fundusz w wymaganym terminie otrzymuje jedynie 35 proc. danych, a pod koniec 2008 r. 6 z 30 towarzystw podlegających temu obowiązkowi nie wywiązało się z niego.

„Parkiet” podkreśla natomiast, że w przypadku wejścia w życie nowelizacji w wersji przyjętej przez Sejm (bez poprawek Senatu) mogłaby wzrosnąć liczba nieubezpieczonych aut – nawet do 5 proc. Efektem tego zjawiska byłoby utracenie przez ubezpieczycieli ok. 630 tys. klientów, co zmusiłoby ich do podwyższenia stawek za OC. Powód? Konieczność ponoszenia większych opłat na rzecz UFG. Co zresztą i tak czeka towarzystwa ubezpieczeń.

Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zdradza „Parkietowi”, że ubezpieczyciele muszą się przygotować na podwyżkę, możliwe, że już od początku 2010 r., a na pewno od jego połowy. Do takiej decyzji UFG zmusza stale rosnąca różnica między wydatkami a wpływami Funduszu.

Gazeta przypomina, że obecnie opłata wynosi 0,7 proc. kwartalnej składki przypisanej brutto z ubezpieczeń obowiązkowych (głównie OC komunikacyjnego). Według danych „Rz”, w ubiegłym roku w Polsce sprzedano 16,7 mln komunikacyjnych polis OC.

(źródła: „Parkiet” z 4.04.09, „Dzięki PIU zakłady nie stracą klientów?”, autor artykułu: Piotr Rosik, „Rzeczpospolita” z 6.04.09, „Policja nie odholuje, ale zatrzyma dowód”, autor artykułu: Aleksandra Biały)

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *