Z początkiem kwietnia UNIQA uruchamia internetowy Portal Obsługi Sprzedaży – narzędzie sprzedażowe nowej generacji dla sprzedawców i partnerów Grupy.

Portal Obsługi Sprzedaży jest systemem online, dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej, zapewniającym bardzo szerokie funkcjonalności:

Obsługa ubezpieczeń: przygotowanie ofert, wystawianie polis online, rejestracja polis wystawionych papierowo oraz przegląd portfela sprzedawcy. Pozwala na wznowienie istniejącej polisy za pomocą „jednego przycisku". Polisa wystawiana jest zgodnie z aktualną taryfą i jednocześnie jest rejestrowana w systemie.

Przegląd klientów: przeglądanie bazy klientów sprzedawcy wg zadanych kryteriów (np. wg przedziału wiekowego, miejsca zamieszkania, posiadanych produktów). Umożliwia łatwą identyfikację potrzeb i możliwości w ramach posiadanego portfela, m.in. cross-selling produktów. rnPrzegląd szkód: pozwala na klasyfikowanie klientów wg poziomu szkodowości.

Prowizje: bieżąca informacja nt. wypłat otrzymywanych z UNIQA.

Planowanie sprzedaży: planowanie i monitoring realizacji planów sprzedażowych – zarówno własnych, jak i jednostek podległych.

Aktualności: bieżące informacje przekazywane z centrali UNIQA do sieci sprzedaży, odpowiednio sprofilowane wg odbiorcy.

Zadania i Kalendarz: automatycznie informuje o nadchodzących terminach, m.in. wygaśnięcia polis lub opłacenia rat za daną polisę. Pozwala planować działania sprzedażowe na wybrany okres oraz zlecać zadania do realizacji i je rozliczać.

Portal Obsługi Sprzedaży nie wymaga instalacji na komputerze, jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Zapewnia dostęp do produktów majątkowych i życiowych w jednym miejscu, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dzięki budowie modułowej, możliwa jest jego stała rozbudowa, w oparciu o bieżące potrzeby i sugestie użytkowników.

Od strony technicznej za system odpowiada Comarch – polski integrator systemów informatycznych i dostawca własnych produktów dla najważniejszych sektorów gospodarki.

Źródło: Uniqa

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *