Rynek małych i średnich przedsiębiorstw ze względu na swoją dynamikę rozwoju jest przedmiotem zainteresowania wielu ubezpieczycieli. HDI Asekuracja TU SA opracowało nowoczesny produkt HDI Firma, który skierowany jest do przedsiębiorców, jak i do jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej, a prowadzących ewidencję środków trwałych (np; urzędy, szkoły, itp. instytucje).

Produkt ten łączy w sobie wiele ubezpieczeń , dzięki czemu oferowana ochrona jest elastyczna, dostosowana do indywidualnych potrzeb i finansowych możliwości klientów. Produkt HDI Firma obejmuje także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W zakresie podstawowym ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną i określoną w umowie ubezpieczenia działalnością gospodarczą.

www.gu.com.pl

 

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *