Z początkiem kwietnia br. Generali wprowadziło do oferty nowy pakiet ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), dostępny już od 15 zł za rok trwania umowy.

Ubezpieczanie dostępne jest w kilku wariantach różniących się wysokością sum ubezpieczenia oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Innowacyjnym i nowym na rynku elementem produktu Generali jest wprowadzenie do wersji rozszerzonej ubezpieczenia porwania. Dodatkowym atutem nowego NNW jest zapewnienie usług Generali Assistance w ramach infolinii Medycznej oraz Turystycznej.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym. Umowa w zakres podstawowym obejmuje :

Śmierć Ubezpieczonego

Śmierć Ubezpieczonego w środku lokomocji

Usługi Generali Assistance- Infolinia Medyczna oraz Infolinia Turystyczna

Umowa w zakresie rozszerzonym poza zakresem podstawowym obejmuje dodatkowo:

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu;

Świadczenie z tytułu inwalidztwa;

Świadczenie z tytułu poważnego urazu;

Świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu;

Świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do pracy zarobkowej;

Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

Zwrot kosztów leczenia;

Zwrot kosztów operacji plastycznych;

Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego inwalidy;

Zwrot kosztów rehabilitacji;

Porwanie

Ponadto po opłaceniu składki dodatkowej, zakres umowy ubezpieczenia może zostać rozszerzony o skutki zawału serca lub udaru mózgu, nie będące następstwem wcześniejszego stanu chorobowego jak i zdarzenia ubezpieczeniowe, które powstały w wyniku amatorskiego uprawiania narciarstwa alpejskiego i klasycznego, snowboardu na wyznaczonych trasach zjazdowych oraz nurkowania przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu lub na tzw. zatrzymanym oddechu.

Generali obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe na całym świecie, z zastrzeżeniem możliwych wyłączeń terytorialnych (zależnych od poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych).

Sumę ubezpieczenia ustala się oddzielnie na każde ze zdarzeń ubezpieczeniowych określonych w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Może ona osiągać poziom od 9 tys. do 100 tys. zł.

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres kilku dni lub na rok. Składka minimalna z jednej umowy ubezpieczenia zawartej na 12 miesięcy wynosi 15 zł.

W przypadku porwania Ubezpieczonego Generali wypłaca następujące świadczenia:

Zadośćuczynienie wypłacane proporcjonalnie za okres maksymalnie 60 dni przetrzymywania do wysokości sumy ubezpieczenia.

Zwrot okupu do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w taryfie

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *