wtorek, 06 marzec 2007

Małżonkowie stanowiący wspólnotę majątkową są dyskryminowani – twierdzi „Życie Warszawy”. Jeśli w wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez kierowcę ucierpi współmałżonek, nie może liczyć na odszkodowanie z polisy OC, ponieważ zostałoby wypłacone w pewnym sensie jednocześnie poszkodowanemu i sprawcy zdarzenia. Tymczasem osoba postronna miałaby pełne prawo do rekompensaty.

W świetle prawa małżeństwo jest traktowane jako jeden podmiot, chyba że została zaprowadzona rozdzielność majątkowa. Taką interpretację obowiązujących przepisów potwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu ze stycznia 2006 r. rnrn„To prowadzi do absurdalnej sytuacji. Małżonkowie jadący razem samochodem są traktowani gorzej niż osoba obca, która jedzie autem jako pasażer. Ten prawo do odszkodowania ma zawsze. Poszkodowany w wypadku współmałżonek nie dostanie nie tylko odszkodowania (np. na koszty leczenia, rehabilitacji), ale też zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę osobistą” – pisze „Życie Warszawy”,

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *