Józef Zych, poseł PSL, deklaruje, że jest bardzo krytyczny wobec ustawy wprowadzającej tzw. podatek Religi, dlatego jego ugrupowanie oraz PO i SLD skarży tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Ale przy okazji posłowie PSL wpadli na pomysł, w jaki sposób obciążyć kosztami leczenia ofiar wypadków kierowców. Zgłosili oni projekt zakładający dodanie do art. 822 k.c. paragrafu 6, który dawałby prawo Narodowemu Funduszowi Zdrowia do żądania zwrotu kosztów poniesionych na leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych od ubezpieczających sprawców towarzystw.

Michał Rabikowski z biura prasowego NFZ mówi, że fundusz nie będzie miał problemu z podsumowaniem kosztów leczenia poszczególnych poszkodowanych w wypadku osób. Na razie jednak nie ma takiej możliwości, bo w sprawozdawczości nie ma takiej pozycji, jak ofiara wypadku, leczone np. złamania, ale bez wskazania, co było ich powodem. Jeśli projekt wejdzie w życie, wówczas NFZ będzie przysyłał towarzystwom faktury za leczenie, a one będą musiały je płacić.

Najprawdopodobniej jednak projekt zamieszczony na stronach Sejmu pod nr 1948 będzie jeszcze zmieniany. Wątpliwości co do tego , czy taką zasadę powinno wprowadzać się w kodeksie cywilnym, czy raczej np. w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych mają eksperci. Ponadto projektodawcy nie umieścili w projekcie rozwiązania sytuacji sytuacji, w której sprawca wbrew obowiązkowi nie ma polisy OC komunikacyjnego. Jeżeli w takim wypadku za szkody na osobie przez niego wyrządzone płaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to powinien być on też adresatem faktur z NFZ. Wadą projektu, podobnie jak ustawy o podatku Religi, jest to, że odnosi się on tylko do kierowców.

Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Ubezpieczonych mówi, że jego instytucja nie widzi wystarczającego uzasadnienia, aby pomijać innych sprawców czynów niedozwolonych, bez względu na to, czy posiadają ubezpieczenie OC . Zdaniem Daszewskiego adresatami faktur z NFZ mogą też być np. rowerzyści, firmy budowlane, właściciele nieruchomości, słowem wszyscy, którzy mogą komuś wyrządzić szkodę.

Przyjęcie takiego rozwiązania byłoby bardziej korzystne i dla ubezpieczycieli, i dla klientów. Przed rokiem, według szacunków PZU, rzeczywiste koszty leczenia ofiar wypadków to około 300 mln zł rocznie. Jeśliby obciążyć towarzystwa takim obowiązkiem, ceny polis mogłyby wzrosnąć o około 5,3 proc. Tymczasem, jeśli podatek Religi (12 proc. od składek za OC komunikacyjne) wejdzie w życie 1 października, to tylko za ostatni kwartał do NFZ trafi około 200 mln zł.

( źródło: „Gazeta Prawna” z 7.08.2007 r. )

www.gu.com.pl

 

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *