Początek lipca przyniósł poszerzoną ofertę Grupy Concordia dotyczącą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Polisa Assistance OC jest oferowana bezpłatnie do każdego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klientów, którzy po 1 lipca br. zawarli umowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów.

Ubezpieczenie Assistance OC obejmuje natychmiastową pomoc w wyniku wypadku drogowego. Jej zakres dotyczy zarówno naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, jak rni holowania pojazdu poszkodowanego oraz sprawcy:

– Po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia zdarzenia do Operatora Assistance, następuje weryfikacja uprawnień Klienta – tłumaczy Margareta Lubacz, główny specjalista ds. ubezpieczeń indywidualnych Biura Ubezpieczeń i Reasekuracji Grupy Concordia. – Po jej dokonaniu, następuje natychmiastowe przekazanie sprawy do Centrum Pomocy, które w sposób profesjonalny zajmuje się kompleksową organizacją pomocy i pokryciem kosztów świadczeń.

Każdy klient identyfikowany jest na podstawie polisy ubezpieczenia OC z zaznaczoną opcją assistance lub naklejki na szybie, którą otrzymuje w momencie podpisywania umowy ubezpieczenia OC.

– W ramach Assistance OC nasze towarzystwo ubezpieczeniowe organizuje i finansuje koszty naprawy pojazdu w miejscu wystąpienia zdarzenia. Usprawnienie pojazdu jest dokonywane przez uprawnionego specjalistę i nie obejmuje jedynie kosztów paliwa oraz części zamiennych – wyjaśnia M. Lubacz. – Pomoc drogowa jest oznaczona logo Operatora Assistance i odbywa się bezpłatnie w trakcie podróży Klienta na terenie całej Polski.

Jeśli w miejscu zdarzenia nie można dokonać naprawy, Concordia organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu sprawcy i pojazdu osoby poszkodowanej, unieruchomionego w następstwie wypadku. Pilot odholowuje pojazd do najbliższego autoryzowanego punktu obsługi lub miejsca zamieszkania ubezpieczonego, bez względu na odległość zdarzenia od miejsca zamieszkania, na terenie całej Polski.

Oferta Assistance OC dotyczy właścicieli różnego typu pojazdów: od samochodów osobowych, terenowych i ciężarowo-osobowych, poprzez samochody ciężarowe o masie własnej do 2 ton, aż po mikrobusy przewożące do 9 osób.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *