wtorek, 17 kwiecień 2007

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest dla małych firm sposobem na zagwarantowanie pokrycia nieprzewidzianych wydatków na spory sądowe, w zamian za z góry określoną składkę. Ochrona prawna najczęściej obejmuje klientów indywidualnych, którzy często nie zwracają uwagi na tę opcję. Występuje ona np. w rozszerzonych pakietach ubezpieczeń turystycznych, przewidując pokrycie kosztów ochrony prawnej w przypadku popadnięcia w kłopoty za granicą. Także pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych coraz częściej zawierają opcję ochrony prawnej i obejmują również przedsiębiorców.

Jednak adresatami oferty polis ochrony prawnej są przede wszystkim małe firmy, które są świadome kosztów prowadzenia sporu prawnego. Jak mówi Maciej Turowski, dyrektor departamentu wsparcia sprzedaży DAS Ubezpieczenia Ochrony Prawnej, około 65 proc. przypisu składki jego firmy z tytułu w/w typu ubezpieczeń pochodzi od klientów instytucjonalnych.

Można wśród nich wyróżnić dwie grupy. Pierwsza – drobni przedsiębiorcy, posiadający najczęściej od jednego do czterech samochodów, reprezentujący wszelkie rodzaje działalności gospodarczej. Druga to firmy transportowe posiadające duży tabor samochodowy (kilkanaście lub kilkadziesiąt pojazdów), w szczególności te, które obsługują trasy międzynarodowe.

W ofercie DAS na razie znajdują się tylko ubezpieczenia ochrony prawnej na wypadek problemów związanych z autem. Wkrótce ma się pojawić opcja skierowana do firm transportowych. Ma ona oferować pomoc w sprawach związanych z naruszeniem różnorodnych przepisów regulujących warunki wykonywania transportu drogowego.

Maciej Turowski zapowiada, że pod koniec 2007 DAS planuje wprowadzenie szerokiej oferty ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej dla przedsiębiorstw we wszystkich innych przypadkach związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy.

Do walki o ten na razie niszowy segment rynku szykuje się również Allianz, w którego ofercie dla przedsiębiorców znajduje się, przygotowana we współpracy z Instytutem Studiów Podatkowych Witolda Modzelewskiego, polisa Allianz Podatnik. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę przed ryzykiem ponoszenia kosztów prowadzenia sporów podatkowych, w szczególności kosztów usług profesjonalnego pełnomocnika, reprezentującego podatnika przed właściwymi organami. Agata Dudek, dyrektor departamentu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń transportowych w Allianz zapowiada, że towarzystwo będzie sukcesywnie wprowadzać nowe warianty ubezpieczeń ochrony prawnej. Dodaje również, że jej firma wprowadziła w ostatnim czasie takie ubezpieczenie jako jeden z elementów pakietu dla osób wykonujących czynności księgowego. Obejmuje ono koszty postępowania karnego skarbowego, koszty wynagrodzenia adwokata, koszty sądowe, w tym należności dla świadków i biegłych oraz koszty postępowania egzekucyjnego, jak również koszty odszkodowań, grzywien i innych kar pieniężnych.

Na dzień dzisiejszy najszerszą ofertą dla firm może pochwalić się Concordia. Jej propozycja obejmuje większość aspektów działalności przedsiębiorstw, nie tylko produkcyjnych czy usługowych, ale również rolnych. Jak mówi Bartłomiej Janyga, dyrektor biura ubezpieczeń ochrony prawnej w Concordii, najchętniej ubezpieczającymi się przedsiębiorstwami są takie, które w dużej mierze działają w oparciu o środki transportu, czyli firmy transportowe, przewozowe, przedstawiciele handlowi. Te firmy przekonały się, jak takie polisy działają na przykładzie ochrony prawnej w ruchu drogowym i teraz rozszerzają ich zakres o inne elementy swojej działalności. To odróżnia Polskę od dojrzałych rynków, gdzie najwięcej takich polis kupują określone grupy zawodowe, np. lekarze, farmaceuci, inżynierowie budownictwa i przedstawiciele innych podobnych zawodów.

Z doświadczeń Concordii wynika, że najczęściej opłacani przez ubezpieczyciela prawnicy zajmują się dochodzeniem roszczeń z tytułu niezapłaconych faktur, obroną przed roszczeniami pracowników w sporach z zakresu prawa pracy czy przy dochodzeniu odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych (np. z powodu bezprawnego utrudnienia funkcjonowania danego przedsiębiorstwa).

Przedsiębiorstwa zawierają umowy ubezpieczenia ochrony prawnej, bo często wystarczy jedna szkoda, żeby wydatek się zwrócił. Przykładowo: najtańsza wersja ubezpieczenia Concordia Windykator kosztuje około 600 zł. Zakładając, że przedsiębiorca dochodzi roszczenia powyżej 5 tys. zł, stawka minimalna za usługę adwokata wynosi 1,2 tys. zł, a opłata sądowa to min. 250 zł. Do tego dochodzą jeszcze pozostałe koszty sądowe oraz ewentualne koszty egzekucyjne. Bartłomiej Janyga przypomina, że w większości przypadków stawka adwokacka jest co najmniej półtorakrotnością bądź dwukrotnością stawki minimalnej. rnrnPozostali ubezpieczyciele, tacy, jak PZU, Warta, Generali czy Uniqua oferują polisy klientom indywidualnym i małym przedsiębiorstwom. Produkty zapewniają ochronę prawną związaną z wyjazdem turystycznym lub pojazdem.

( źródło: : „Gazeta Prawna” z 17.04.2007 )

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *