Mało kto, kupując ubezpieczenie komunikacyjne, wie, od czego uzależniona jest wysokość składki. Zarówno w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), jak i dobrowolnego autocasco, towarzystwa indywidualnie ustalają parametry służące do wyliczenia składki podstawowej. Jej ostateczna wysokość uwzględnia, zgodne z obowiązującym w danym towarzystwie systemem, zwyżki i zniżki.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Ubezpieczyciele uzależniają wysokość składki ubezpieczeniowej od:

* marki pojazdu,

* rodzaju pojazdu,

* pojemności silnika,

* miejsca zamieszkania.

Każde towarzystwo ma swój wewnętrzny systemem zwyżek i zniżek składek podstawowych. Najczęściej wpływa na nie:

* charakter użytkowania pojazdu,

* przebieg ubezpieczenia (szkodowy, bezszkodowy),

* wiek posiadacza pojazdu mechanicznego,

* rodzaj płatności za ubezpieczenie (jednorazowy/ ratalny, przelew bankowy/ e-przelew),

* okres posiadania prawa jazdy,

* okres eksploatacji pojazdu,

* posiadanie innych umów ubezpieczenia w zakładzie ubezpieczeń,

* model pojazdu,

* płeć właściciela,

* posiadanie dzieci,

* przynależność do określonej grupy zawodowej,

* podwyższenie sumy gwarancyjnej,

* rodzaj paliwa,

* liczba użytkowników pojazdu,

* liczba ubezpieczonych pojazdów,

* montaż pojazdu (fabryczny czy tzw. „składak”), itp.

W ostatnim czasie zauważa się wzrost ilości parametrów, od których uzależniona jest wysokość zniżki czy zwyżki.

Dobrowolne ubezpieczenie autocasco

Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych w polisach autocasco towarzystwa przedstawiają w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub taryfie składek.

Składka ubezpieczeniowa stanowi iloczyn stawki podstawowej i sumy ubezpieczenia (wartość pojazdu) z dnia zawierania umowy ubezpieczenia z uwzględnieniem zwyżek/ zniżek składki zależnych od indywidualnej oceny ryzyka.

Podstawowa wysokość składki w ubezpieczeniu autocasco zależna jest od:

* sumy ubezpieczenia (wartość pojazdu),

* rodzaju pojazdu,

* miejsca zamieszkania,

* zakresu ubezpieczenia.

Parametry, od których najczęściej zależna jest wysokość zniżek czy zwyżek w polisie AC, w zależności od towarzystwa, to:

* marka pojazdu,

* model pojazdu,

* charakter użytkowania pojazdu,

* okres eksploatacji pojazdu,

* rodzaj posiadanych zabezpieczeń,

* przebieg ubezpieczenia (szkodowy, bezszkodowy),

* wiek właściciela/ współwłaściciela pojazdu,

* okres posiadania prawa jazdy,

* wyposażenie pojazdu,

* posiadanie innych umów ubezpieczenia w zakładzie ubezpieczeń,

* rodzaj płatności za ubezpieczenie (jednorazowy/ ratalny, przelew bankowy/ e-przelew),

* wysokość udziału własnego,

* wariant rozliczenia szkody,

* okres ochrony ubezpieczeniowej,

* miejsce produkcji pojazdu,

* upoważnienia do korzystania z pojazdu przez osoby o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym, itp.

Kupując ubezpieczenie komunikacyjne warto więc porównać oferty różnych towarzystw, ponieważ każde z nich ma własne systemy przyznawania zniżek czy zwyżek. Różnorodność polis komunikacyjnych na rynku oznacza spore oszczędności dla dociekliwego klienta. Na ubezpieczeniu OC można zaoszczędzić kilkaset złotych, a na ubezpieczeniu AC nawet do 2 tysięcy złotych. Ważne jednak, żeby polisa była nie tylko tania, ale również odpowiednio chroniła samochód.

Źródło: KNF

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *